Události /

Jak zatraktivnit lesy kolem Kladna?

Odpověď i na tuto otázku bude hledat multidisciplinární workshop v Kladně pro studenty architektury, lesnictví, zahradní a krajinářské architektury, ekologie, environmentalistiky a dalších oborů.

EARCH.CZ , 6. 1. 2016

Kdy: 8. 2. – 14. 2. 2016Kde: Kladno – Sporthotel Sletiště

Pořadatel: Město Kladno, více informací zdeLektoři: Ing. Milota Sidorová, Ing. Ladislav Bakay, PhD.Hosté: RNDr. Jiří Sádlo CSc. / Dagmar Šubrtová / Ing. Ivan Kuneš, Ph.D. Ing. Dan Frantík a dalšíKapacita: 20 - 25 účastníků z VŠCena: 1500,-Kč/student (symbolický příspěvek na ubytování a stravu)

Město Kladno je téměř po celém obvodu obklopeno příměstskými lesy, které jsou pro většinu obyvatel v docházkové vzdálenosti od bydliště. Prstenec příměstských lesů neumožnil v 90. letech 20. století výrazný extenzivní rozvoj města a tím město ochránil před nepříznivými dopady zastavování okolní krajiny. To sice vedlo k odlivu části obyvatel do okolních obcí, kde masivní výstavba rodinných domů na zelené louce probíhala a stále probíhá, ale z dnešního pohledu na urbanismus je to pro Kladno šance udržet si kompaktní rozměry, kvalitativně se rozvíjet uvnitř a využívat blízkost okolní krajiny jako místa rekreace.

Cíl workshopu

Nalézt problémy a potenciály příměstských lesů, definovat jejich možný další rozvoj i dílčí zlepšení.Návrh ideových projektů v různých měřítkách - od globálního, řešícího vztah a propojení město-lesy, způsob hospodaření v lesích atd., přes drobnější zaměřující se na jednotlivé lokality až po mikro úroveň typu návrh mobiliáře.

Výstupem workshopu bude výstava a prezentace pro veřejnost.Celý proces a všechny návrhy budou zdokumentovány a vydány v knižní podobě.

Přínos pro studenty

Šance porozumět problematice příměstských lesů a naučit se v nich navrhovat. Možnost konzultovat práci se zajímavými lektory a hosty. Práce v multioborovém kolektivu, kde se synergicky zapojí různé pohledy na věc a různé odborné znalosti (krajinná architektura, architektura, výtvarné umění, ekonomie, cestovní ruch, sociologie). Možnost prezentovat svoji práci před veřejností a vedením města a získat tak cennou zpětnou vazbu. Publikování práce v médiích a ve vydaném sborníku.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 6. 1. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři