Události /

PŘÍMĚSTSKÉ LESY - workshop 2015 Kladno

Zúčastněte se letního multidisciplinárního workshopu pro studenty architektury a příbuzných oborů. Uzávěrka přihlášek je 31.7.2015.

EARCH.CZ , 19. 6. 2015

Termín: 7.9. – 13.9. 2015

Místo konání: Kladno – Sporthotel Sletiště

Pořadatel: Město Kladno

Lektoři: Ing. Milota Sidorová, Ing. Ladislav Bakay, PhD.

Hosté: významné kapacity svých oborů z ČR i ze světa

Kapacita: 20 - 25 účastníků z VŠ

Cena: 1500,-Kč/student (symbolický příspěvek na ubytování a stravu)

Úvod

Město Kladno je téměř po celém obvodu obklopeno příměstskými lesy, které jsou pro většinu obyvatel v docházkové vzdálenosti od bydliště. Prstenec příměstských lesů neumožnil v 90. letech 20. století výrazný extenzivní rozvoj města a tím město ochránil před nepříznivými dopady zastavování okolní krajiny. To sice vedlo k odlivu části obyvatel do okolních obcí, kde masivní výstavba rodinných domů na zelené louce probíhala a stále probíhá, ale z dnešního pohledu na urbanismus je to pro Kladno šance udržet si kompaktní rozměry, kvalitativně se rozvíjet uvnitř a využívat blízkost okolní krajiny jako místa rekreace.

Zadání

Nalézt problémy a potenciály příměstských lesů, definovat jejich možný další rozvoj i dílčí zlepšení. Návrh ideových projektů v různých měřítkách - od globálního, řešícího vztah a propojení město-lesy, způsob hospodaření v lesích atd., přes drobnější zaměřující se na jednotlivé lokality až po mikro úroveň typu návrh mobiliáře.

Výstup

Výstupem workshopu bude výstava a prezentace pro veřejnost.

Celý proces a všechny návrhy budou zdokumentovány a vydány v knižní podobě.

Přínos pro studenty

Šance porozumět problematice příměstských lesů a naučit se v nich navrhovat. Možnost konzultovat práci se zajímavými lektory a hosty. Práce v multioborovém kolektivu, kde se synergicky zapojí různé pohledy na věc a různé odborné znalosti (krajinná architektura, architektura, výtvarné umění, ekonomie, cestovní ruch, sociologie). Možnost prezentovat svoji práci před veřejností a vedením města a získat tak cennou zpětnou vazbu. Publikování práce v médiích a ve vydaném sborníku. Možnost získat kredity (spolupráce s VŠ) za účast na workshopu.

Ubytování a strava: Zajištěno ve Sporthotelu Sletiště.

Spolupráce mezi městem Kladno a vysokými školami, její přínosy: VŠ poskytne svým studentům kreditové ohodnocení za účast na workshopu. VŠ využije svých kanálů pro propagaci akce (plakáty, web, atp.). Město Kladno zajistí medializaci průběhu a výsledků workshopu. Na tiskových a propagačních materiálech budou uváděny spolupracující VŠ (příp. jejich loga).

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 31.7. 2015

Kapacita omezena: 20 studentů z VŠ

Více informací naleznete na www.mestokladno.cz/workshop

Facebook Město Kladno

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři