Události /

Kino Světozor hostí Bienále experimentální architektury

Ve středu 22. května bude Světozor hostit Bienále experimentální architektury v Praze.

Galerie Jaroslava Fragnera , 17. 5. 2013

Bienále experimentální architektury v Praze je mezinárodní platforma pro mapování aktuálních tendencí a metod architektonického navrhování, které reaguje na měnící se svět nových filozofií a technologií. Jeho cílem je oživit zájem o architektonické uvažování překračující uzavřené hranice lokálních hodnoticích kritérií. Volume # 1 EAB startuje prezentací vycházejících hvězd z deseti akademických studií z Vídně, Innsbrucku, Bratislavy a Prahy.

Vstupenky jsou v prodeji v pokladně kina Světozor od 6. května za 120 kč (studenti) a 180 kč (dospělí)

PROGRAM

11:00 zahájení /Jindřich Smetana, Dan Merta, Imrich Vaško, Martin Gsandtner

11:30-13:30 přednášky / Peter Stec, Miloš Florián & FLOW

14:30-16:00 kick-off/ Hernan Diaz Alonso

16:00-19:00 Visual Manual/ 36 studentů a asistentů z ateliérů Zahy Hadid, Grega Lynna, Haniho Rashida, Hernana Diaze Alonsa, Reinera Zettla, Patrika Schumachera, Marjana Collettiho, Miloše Floriána, Petera Stece, Imricha Vaška a Martina Gsandtnera

19:30-21:30 přednášky/ Marjan Colletti, Greg Lynn

AKADEMICKÁ CENTRA VÝZKUMU EXPERIMENTÁLNÍ ARCHITEKTURY ZASTOUPENÁ NA BIENÁLE

Rakousko/

Na bienále budou představeny tři magisterské a dva postgraduální programy z vídeňské uměleckoprůmyslové akademie dieAngewandte, konkrétně Institutu architektury (IoA), jehož děkanem je uznávaný statik Klaus Bollinger (např. stavba a technologie Kunsthausu v Grazu či BMW centrum v Mnichově). Vedoucími magisterských studií jsou významné osobnosti experimentální architektury: nejmladší a první laureátka Pritzker Prize Zaha Hadid, držitel ceny benátského bienále architektury Zlatého lva Greg Lynn a lídr úspěšného studia Asymptote Architecture Hani Rashid. Studenti z celého světa se zde učí technologii (CAD/CAM, počet kurzů je dokonce vyšší než na vídeňské Technice), strukturální design (napojení na nejnovější výzkum a produkci, tedy na praktické a ekonomické aspekty), energetický design (výzkum a propojení udržitelnosti a parametrické architektury), stavební konstrukci (technologie a estetická stránka architektury), teorii architektury a výtvarného umění, digitální design a digitální produkci (CNC řezání, řezání laserem, 3D tisk, nové digitální výrobní postupy a technologie).

Postgraduální programy vedou Hernan Diaz Alonso, zakladatel a ředitel další významné instituce věnující se experimentální architektuře Southern California Institute of Architecture v Los Angeles a Reiner Zettl, renomovaný historik umění a teoretik experimentální architektury, přednášející rovněž na vídeňské Akademii výtvarných umění.

IoA in Vienna/Zaha Hadid Studio

IoA in Vienna/Greg Lynn Studio

IoA in Vienna/ Hani Rashid Studio

Postgraduate Program IoA in Vienna/ Urban Strategies, Excessive / Hernan Diaz Alonso

Postgraduate Program IoA in Vienna/ Urban Strategies, Urban Technique / Reiner Zettl

Dalším zástupcem rakouské scény je poměrně krátce fungující Institut pro experimentální architekturu při innsbrucké univerzitě, kterou založil Patrik Schumacher (partner v Zaha Hadid Architects, jenž také založil a řídí Design Research Lab na Architecture Association School of Architecture v Londýně). Institut vznikl na základě Schumacherova působení v ateliéru Zahy Hadid ve Vídni, představuje tedy „druhou vlnu“ výzkumu experimentální architektury v Rakousku. V současné době převzal vedení ateliéru Marjan Colletti. Na bienále jsou prezentovány projekty studentů obou architektů.

Marjan Colletti přednáší rovněž na prestižní Bartlett School of Architectuure v Londýně, innsbrucký institut je tedy ovlivněn vídeňskou dieAngewadte (s britskou profesorkou Hadid a americkými profesory Lynnem a Rashidem) a díky úzkému sepjetí s londýnskou scénou posouvá přístup a výzkum experimentální architektury jiným směrem. institut für experimentelle architektur.hochbau, Universität Innsbruck / Studio Schumacher institut für experimentelle architektur.hochbau, Universität Innsbruck / Studio Colletti

Slovensko/

Slovenskou scénu zastupuje Peter Stec, absolvent dieAngewandte a Princeton University, vedoucí Katedry architektonické tvorby a Ateliéru architektury II na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Škola je otevřená současným vlivům vídeňského i mezinárodního diskurzu, využívá geografické blízkosti akademického výzkumu dieAngewandte k častým pozváním kritiků a výměnám informací, čehož jsou dokladem také modely vystavené na bienále. Vznikly na základě spolupráce ateliéru s Galem Moncayem, ekvádorským umělcem a architektem působícím ve Vídni a tvořícím mimo jiné interaktivní instalace. Moncayo studentům představil nejnovější technologii práce s informacemi k modifikaci prostoru, založenou na otevřené elektronické platformě Arduino. S implementací studentům pomáhal tým programátorů Matsuko. Ateliér prezentuje své nové experimenty s evoluční architekturou a s prostory přizpůsobujícími geometrii různým vlivům (od počasí až po hluk), přístupnými rovněž interakci s návštěvníky výstavy.

VŠVU Bratislava/ Ateliér II / Peter Stec

Česká republika/

Českou experimentální scénu zastupují dva ateliéry. Miloš Florián spolu s Lukášem Kurillou jako asistentem vede ateliér FLO│W na Fakultě architektury při Českém vysokém učení technickém v Praze od roku 2004. Hlavní oblastí Floriánova zájmu je sklo jako konstrukční materiál, inteligentní pláště budov, konstrukce volných forem, technologie CAD/CAM a nanotechnologie. Podílí se rovněž na vědecko-výzkumné činnosti ČVUT. Kurilla se zabývá především otázkou hledání syntézy lidské intuice a digitálního světa a vývojem softwarových nástrojů pomáhajících architektům zejména ve fázi konceptu.

Vedoucími druhého ateliéru jsou Imrich Vaško a Martin Gsandtner. Ateliér Architektura 3 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vznikl před dvěma lety jejich příchodem na školu. Pedagogicky spolupracují od roku 2008, vedli studio labarch na VŠVU v Bratislavě a od roku 2011 pokračují ve výzkumu procesu interaktivního designu a průniku digitálního morphomimetického a genetického navrhování. Důležitou součástí jejich navrhování jsou parametrické a algoritmické reflexe, performativní prostředí a CAD/CAM technologie.

FA ČVUT Praha/ ateliér FLO│W / Miloš Florián & Lukáš Kurilla

VŠUP Praha/ ateliér Architektura 3 / Imrich Vaško & Martin Gsandtner

Informace o bienále, cv profesorů a práce studentů jsou rovněž zveřejněny na nové platformě zde.

Greg Lynn

Zakladatel kanceláře Greg Lynn Form vede ateliér na vídeňské dieAngewandte, je vedoucím ateliéru na UCLA v Los Angeles a hostujícím profesorem na Yale, působil na Kolumbijské univerzitě nebo ETH v Curychu (školy v LA a NY představují spolu s Bartlett School v Londýně vedoucí instituty experimentální architektury v celosvětovém měřítku).

Společně s Hani Rashidem, Jessem Reiserem a Stanem Allenem byl jedním z prvních učitelů, kteří na akademické půdě zkoumali použití digitálních technologií a konstrukcí při navrhování budov. V letech 1992-1999 založil a vedl (za děkana Bernarda Tschumiho) Paperless studio na Columbia Graduate School of Architecture, Planning and Preservation.

Lynn jako první použil v jedné ze svých esejí termín „architektura blobů“. V roce 2008 získal prestižního Zlatého lva na Bienále architektury v Benátkách.

Hernan Diaz Alonso

Ředitel a zakladatel Xefirotarchu působí v Los Angeles jako profesor architektury na SCI-Arc, kde zároveň vede a koordinuje absolventské programy, učil na Columbia University, v současné době vede postgraduální program „Excessive“ na dieAngewandte ve Vídni.

Je považován za jednoho z nejvýraznějších architektů své generace, American Institute of Architects mu pro rok 2012 udělil titul Educator of the Year, na Yale University získal titul Louis I. Kahn Visiting Assistant Professorship of Architectural Design, vyhrál S1 MoMa’s Young Architects Program (YAP).

Reiner Zettl

Uznávaný historik umění, přednáší na vídeňské Akademie der Bildenden Künste a dieAngewandte, kde vede samostatný ateliér a je vyhledávaným konzultantem v ostatních ateliérech.

Jako kurátor se podílel na projektech Rock over Barock, Stadt = Form, Raum and Netzof a Design Now: Austria, které byly vystaveny po celém světě, například v Japonsku v National Museum of Modern Art v Kyotu, v International Design Center v Nagoye nebo v Hara Museu v Tokyu.

Marjan Colletti

Spoluzakladatel londýnského studia marcosandmarjan, výzkumného prostoru, který se zabývá multiplatformní výměnou informací, digitálním teoretickým výzkumem a prolínáním oborových hranic. Colletti přednáší na Bartlett School of Architecture a na University of Innsbruck, kde společně s Patrikem Schumacherem vede Institute for Experimental Architecture Hochbau.

Působil na mnoha evropských i zahraničních univerzitách: např. The Royal Danish Academy of Fine Arts v Kodani, University of California v Los Angeles, Technische Universität Wien nebo Oslo School of Architecture.

Imro Vaško

Architekt zabývající se konceptuální a vizionářskou architekturou, urbanismem a instalací. Zabývá se také tendencemi středoevropské architektury a paralelního modernismu. Po návratu z Fulbright Scholarship na Yale University roku 1991 založil Laboratorium architektury na VŠVU v Bratislavě, od podzimu 2011 vede Atelier A3 na VŠUP v Praze. Přednášel a učil např. na Rhode Island's School of Design, Columbia University, Pratt Institute, RICE, Cornell university, CCNY.

Spoluautor České a Slovenské epozice na 7. Bienále Architektury v Benátkách v roce 2000. Spolu s Martinem Gsandtnerem jsou iniciátoři a kurátoři Bienále experimentální architektury.

Martin Gsandtner

Absolvoval architekturu na VŠVU v Bratislavě, dieAngewandte ve Vídni, postgraduální program Urban Strategies u Reinera Zettla a Wolfa D. Prixe, spolupracuje s různými architektonickými kancelářemi.

Působil od roku 2008 jako asistent v Laboratoriu Architektury pod vedením Imra Vaška, od roku 2011 je jeho asistentem v ateliéru A3 na VŠUP v Praze; spolupracoval jako vedoucí na mezinárodním workshopu Theatre Architecture: Visions and Possibilities v Lublani, Urbanity: 20 years later v Praze a Austria Under Construction na Bienále v Benátkách.

Peter Stec

Studoval na dieAngewandte ve Vídni a na Princeton University. Stec zkoumá proces jako nové médium architektury, vytváří interaktivní a dynamické architektonické projekty. Vede vlastní studio. Působil jako instruktor na SUNY Buffalo a AFAD (Fulbright Scholarship).

V současné době vede Ateliér II na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.

Miloš Florián

Hlavní oblastí Floriánova odborného zájmu jsou sklo jako konstrukční materiál, inteligentní pláště budov, konstrukce volných forem, technologie CAD/CAM a nanotechnologie; podílí se na vědecko-výzkumné činnosti ČVUT, od října 2004 zde vede Studio FLOW.

Od roku 1995 pracoval na Ústavu navrhování II, v letech 2002-2003 působil na Ústavu dějin architektury a umění a na Ústavu stavitelství I.

Lukáš Kurilla

Kurilla působí jako asistent ve Studiu FLOW na FA ČVUT, zaměřuje se na hledání syntézy lidské intuice a digitálního světa a vývoj softwarových nástrojů pomáhajících architektům především ve fázi konceptu. Spolupracoval s Federico Díazem na projektech ULTRA-CNC digital fabricated installation nebo LacrimAu and thermo-displays Pulsar.

Další info naleznete zde.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři