Události /

Konference Průmyslové dědictví – na hraně…

...úplně jiná studentská konference...

Jana Hořická / Nina Bartošová , 8. 11. 2011

Zkušenost, kterou nabídla konference „Průmyslové dědictví – na hraně…“ pořádaná v rámci 6. Bienále Industriální Stopy 2011, která proběhla 14. - 15. 10. na půdě Národního technického muzea v Praze, byste od běžně studentské konference neočekávali. Úspěch akce, organizované Výzkumným centrem průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT a Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT, spočíval v několika skutečnostech. První bylo naplnění docela odvážného konceptu, který měl ambici propojit obory, s nimiž si industriální architekturu logicky spojujeme, s těmi, které s ní na první pohled nesouvisejí, a zároveň konfrontovat studentské příspěvky se světem praxe a českou realitu se zahraničím. Neméně důležitým faktorem, přinášejícím svěží závan při dodržení profesionální úrovně, byla režie v rukou studentů, avšak za významné podpory zkušenějších odborníků. Mezi jinými i těch, kteří se o propagaci průmyslového dědictví před 25 lety, také na půdě Národního technického muzea v Praze, vytvořením Sekce ochrany průmyslového dědictví zasloužili. 

Program byl sestaven z širokého spektra témat od konverzí a památkové péče, přes strategie regenerace, aktivity organizací a zapojení veřejnosti, až po alternativní možnosti využití průmyslového dědictví. Autoři vybraných studentských příspěvků představovali rovnocenné partnery do diskuze hostům z praxe, kteří jednotlivé sekce otevírali. Mezi nimi byli takové osobnosti jako britští členové Mezinárodní komise pro ochranu průmyslového dědictví TICCIH Miles Oglethorpe a James Douet nebo hamburský architekt Rasmus Radach, který spolupracoval na několika významných projektech zaměřených na záchranu industriálních objektů v Porůří a také domácí zástupci – generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková a Vít Ruprich z agentury CzechInvest. Teoretická část sestavena z 26-ti ústních příspěvků a téměř 50 ti posterových prezentací za účasti mezinárodní – nejen česko-slovenské – architektů, urbanistů, historiků ale také ku příkladu studentek DAMU, které originálně završily poslední tematický blok záznamem ze „site-specific“ představení v semilské textilce.

Dvoudenní konferenci uzavřela exkurze (nejen) za hmatatelnými stopami průmyslového dědictví na Kladensku v sobotu 15. října odpoledne. Za svitu zapadajícího podzimního slunce měli účastníci možnost vidět továrnu na výrobu pian Dalibor v Zákolanech a unikátní areál Vojtěšské Huti v Kladně, po kterém následovala krátká zastávka v Zámecké galerii města Kladna na výstavě Vojtěšská huť ve studentských projektech. Večer, už bez slunečních paprsků a za podstatně nižších teplot, navštívili hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. I přesto, že program byl náročný a večerní zima únavu ještě umocňovala, sklidil průvodce Tomáš Voldráb nadšený potlesk a díky všech účastníků, kteří ocenili propojení akademické atmosféry v NTM se syrovou industriální realitou. Pozitivní odezva, vyvolaná touto akcí podpořila víru, že je skutečně oč stát a bojovat a potvrdila, že jde víc než o jednogenerační záležitost.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři