Události /

Landscape festival míří do Krnova. Přinese instalace umělců a architektů

Devátý ročník Landscape festivalu věnujícího se městské krajině a veřejnému prostoru míří do Krnova, kde se bude věnovat historickému centru, areálu sportovišť, okolí krnovských řek, sídlišti Pod Cvilínem i samotnému vrchu Cvilín. Návštěvníci se na těchto místech mohou těšit na umělecké instalace a architektonické intervence například Jana Tyrpekla, Patrika Hábla, Veroniky Richterové, Martina Zeta, Jakuba Rajnocha, Tomáše Tepera, Petra Valera, Petra Bulavy, Ladislava Plíhala, studia Archwerk, Ateliéru 38 nebo U/U architektů. Slavnostní zahájení se bude konat v pátek 11. června od 15 hodin na Hlavním náměstí, kde vystoupí kapely KVĚTY a CIRKUS PROBLEM a se slam poetry Anna Beata Háblová. Součástí zahájení budou také vernisáže, komentované prohlídky nebo prezentace budoucí podoby náměstí spojená s veřejnou debatou za účasti autorů tohoto projektu – atelierem 111 architekti. Vstup bude tradičně zdarma, stejně jako celý doprovodný program. Festival potrvá až do konce září.

Galerie Jaroslava Fragnera , 6. 6. 2021

„V uplynulých letech jsme začali s přípravou řady projektů, které mají dva společné jmenovatele: veřejný prostor a krajina. Klademe si hned několik cílů. Chceme vytvořit lepší prostředí pro život našim občanům, chovat se šetrněji k životnímu prostředí, podpořit lokální ekonomiku a také vrátit do veřejného prostoru umění. Tomu všemu se věnuje Landscape festival ve formě praktických ukázek, dočasných i trvalých instalací, přednášek a diskusí. Těším se, že po dlouhých měsících zákazů a omezení Krnov na mnoha místech ožije. Jsem hrdý na to, že letošní ročník hostí naše město," uvádí starosta Krnova Tomáš Hradil. Město Krnov podpořilo konání festivalu částkou 900 000 korun. 

Slavnostnímu zahájení festivalu a otevření site-specific instalací bude předcházet sochařské sympozium zaměřené na park u autobusového nádraží, landartový workshop studentů krajinářské architektury z České zemědělské univerzity konaný na vrchu Cvilín, architektonický workshop studentů z Fakulty architektury VUT a studia Archwerk, který se uskuteční na Hlavním náměstí. V rámci podzimního programu se bude konat Letní škola architektury studentů z Fakulty architektury VUT, Debata městských architektů nebo soutěž mladých zahradníků nazvaná Lipová ratolest. 

Rozmanité umělecké instalace a architektonické intervence zavedou návštěvníky na různá místa Krnova. „Prostor před radnicí promění architektonické studio Atelier 38 svou instalací bludiště nazvaného Cesta na úřad, na zelené ploše před poliklinikou vyroste SLOUP 21 Jana Nálepy a Dávida Sivého, stěnu domu naproti městské knihovny promění v murál přední český malíř Patrik Hábl a na Cvilíně si bude možno pohovět na netradičním mobiliáři od Lukáše Výtiska,“ přibližuje koordinátor festivalu Jakub Hepp.

Součástí projektu je kromě site-specific instalací také několik výstav jako například Nahraj! 2 o akci a experimentu v české architektuře, která bude umístěna v putovním výstavním pavilonu na Hlavním náměstí, nebo Landscape as a Common ground prezentující nejvýraznější současné projekty na poli krajinářské architektury ve 24 zemích Evropy. Tématu udržitelnosti a severským vzorům se věnuje prezentace Nordic Sustainable Cities a skateboardingu jako součásti veřejného prostoru výstava Landskate. Dění na české scéně představí výstava Veřejný prostor CZ.

LANDSCAPE FESTIVAL

Landscape festival se rodil v letech 2013 a 2014 v Praze, ale konal se již také v Opavě, Ostravě a Plzni. A právě na své působení ve Slezsku navazuje letošním devátým ročníkem, v němž obrací svou pozornost ke krajině Krnova. Projekt usiluje o osvětu a mezioborový dialog nejen českých, ale také mezinárodních odborníků, umělců, politiků a široké veřejnosti. Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, happeningů a odborného programu chce festival zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro město. Vyhledává degradované a diskutabilní plochy, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se snaží oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj.                                                                                               

UČINKUJÍCÍ

KVĚTY 

Brněnská alternativní kapela Květy byla založena frontmanem Martinem E. Kyšperským již na začátku tohoto tisíciletí. Za dobu svého působení vydala skoro dvě desítky sólových alb, za která třikrát získala cenu Anděl v kategorii alternativní hudba a také cenu Vinyla 2012 za desku roku. Od roku 2019 hraje kapela ve složení Martin E. Kašperský, Aleš Pilgr, Ondřej Kyas a Jakub Kočička, v němž také nahrála své zatím poslední album s názvem Květy Květy. 

CIRCUS PROBLEM 

Kapela Circus problem vznikla v roce 2012 a její repertoár a styl nejvíce ovlivňuje balkánská lidová hudba, dechovka a klezmer. Za dobu jejího působení se v sestavě vystřídalo několik členů. Od roku 2017 však koncertuje kapela s frontmanem a autorem většiny jejího repertoáru Jiřím Čevelou v nezměněném složení. 

ANNA BEATA HÁBLOVÁ 

Anna Beata Háblová, architektka, básnířka, slamerka, teoretička. Vystudovala Fakultu architektury  ČVUT v Praze, kde získala titul Ph.D. a za své teoretické práce obdržela Young Architect Award 2010 a Young Planning Professionals Award 2012. Ve své umělecké tvorbě se věnuje také žánru slam poetry, publikovala několik básnických sbírek a příležitostně moderuje diskuze zaměřené na architekturu, poezii a umění. 

ATELIER 111 ARCHITEKTI 

Atelier 111 architekti je české architektonické studio, které založil v roce 2007 Jiří Weinzettl. V průběhu let se ateliér postupně profiloval a společně s jeho zakladatelem dnes hlavní tvůrčí tým tvoří Barbora Ditzová, Veronika Indrová a Barbora Weinzettlová. Ateliér se v posledních letech díky svým realizacím stále více dostává do povědomí odborné i laické veřejnosti. V roce 2020 se jejich stavby Dílny Opatov a Rodinný dům v Jinonicích umístily ve finále České ceny za Architekturu i ve finále soutěže Architekt roku. V roce 2018 zvítězili se svým návrhem v architektonické soutěži na podobu Hlavního náměstí v Krnově.

VÝSTAVY

VEŘEJNÝ PROSTOR CZ 

Výstava Veřejný prostor CZ představuje vývoj městských veřejných prostorů v České republice po roce 1989. Více než 60 renovovaných nebo nově utvářených náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl a aktivit ve veřejném prostoru je interpretováno z hlediska jejich fyzické formy, sociálního obsahu i kulturního významu. Kritériem výběru bylo kromě kvality také prověření realizace časem a jeho kladné přijetí a využívání obyvateli.

NAHRAJ! 2

Výstava představuje na tři desítky projektů od předních českých studií, které se věnují akcím a experimentům a jako základní stavební prvek používají dřevo. Vystavený soubor umožňuje vnímat tento segment architektury jako relevantní odpověď na diskuzi po selhání či neselhání moderny, jako intelektuálního měřítka kvality architektury ve 20. století a její odkaz pro současnost. I drobná punková architektonická intervence může obsahovat větší poselství než bankovní dům či kancelářský komplex.

LANDSKATE

Výstava se zabývá vztahem a interakcemi skateboardingu a městského veřejného prostoru. Prostřednictvím prezentace českých a zahraničních příkladů představí nejen typologii prvků a prostranství, ale také například současný stav v české metropoli, problematiku zapojení skateboardingu do strategického plánování měst i sociální aspekty s tím spojené.

IFLA EUROPE EXHIBITION: Landscape as a common ground | Krajina – řeč společná

Pro krajinu existuje mnoho definic, vždy je však vnímána jako větší celek. Společným jmenovatelem je její celistvost a spojitost. Výstava přináší přehled různorodých krajinářských intervencí, jež se snaží tyto bariéry překonat. Jsou tu revitalizace vodních struktur, obnova krajinné tkáně i vytváření funkčních propojení pro pěší a pro cyklisty. Představená díla se vyznačují kvalitní architekturou, jejíž krása pramení z funkčnosti a ekologické vyváženosti. Výstava, kterou organizuje IFLA Europe (Mezinárodní federace krajinářských architektů), shromažďuje díla krajinářské architektury z 24 členských evropských zemí.

NORDIC SUSTAINABLE CITIES 

Od samoty mezi staršími lidmi přes městské povodně až po znečištění ovzduší – města po celém světě čelí obrovským, ale podobným výzvám. Na této výstavě najdete některá řešení, na kterých severští architekti a inženýři již pracují v oblasti zdraví, mobility, nízkouhlíkového hospodářství, oběhového hospodářství a odolnosti. Severské země jsou na cestě k udržitelnosti a doufáme, že vás inspirují, abyste se k nám připojili!

DOPROVODNÝ PROGRAM

  1.–11. 6.       Sochařské sympozium

                         park u autobusového nádraží

    3.–5. 6.        Workshop studentů FA VUT  v Brně se studiem Archwerk

                          Hlavní náměstí

  7.–11. 6.       Workshop studentů Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU v Praze

                         vrch Cvilín

         11. 6.       Zahájení festivalu

                          Hlavní náměstí

         12. 6.       Po stopách průvodce architekturou Krnova

                          Komentovaná prohlídka s Martinem Strakošem a Romanou Rosovou

11.–15. 9.       Letní škola architektury FA VUT v Brně

         15. 9.       Debata městských architektů 

                          zahrada Flemmichovy vily

         18. 9.       Zažít Krnov jinak

                          historický most u Městské knihovny

21. - 23. 9.       Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků 

                          vnitroblok Maxima Gorkého a U Nových staveb

         23. 9.      Otevření Galerie EDEL●

                         obchodní dům na Zámeckém náměstí

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři