Události /

Místa architektonického vz(d)oru

Od 27.3. je v Galerii Jaroslava Fragnera ke shlédnutí výstava s názvem Místa architektonického vz(d)oru zabývající se českou architekturou mimo tradiční centra v letech 1990-2013. Výstava i stejnojmenná publikace se zabývají progresivními stavbami, které vznikly v posledních dvaceti letech na území České republiky v obcích a městech, jejichž počet obyvatel nedosahuje dvaceti tisíc.

EARCH.CZ , 24. 3. 2014

Česká architektura mimo tradiční centra 1990-2013

Výstava a publikace Místa architektonického vz(d)oru

Z názvu je patrné, že architektura se může stát jednak vzorem pro nejrůznější místní samosprávy či soukromé subjekty, jednak může být brána jako výraz odvahy, která ve výsledku vede k posílení, či dokonce k zásadní proměně identity určitého místa. Výstava a kniha se snažila postihnout především architektonická díla sloužící veřejnému prospěchu, ať už se jedná o školy, vzdělávací a výuková střediska, obecní úřady, domovy důchodců, geriatrická centra, kostely, kulturní domy, galerie, muzea, památníky, ale věnuje se také dopravním a sportovním stavbám nebo veřejným prostorům či průmyslové architektuře.

Koncepce, texty/ Petr Volf

Grafika/ Štěpán Malovec

www.gjf.cz

Výstavu doprovází tatáž přehlídka ze Slovenska připravená týmem Henriety Moravčíkové; pod názvem Na okraji ji prezentuje paralelně s GJF Slovenský institut.

Na okraji

Slovenská architektura mimo tradiční centra

Slovenská architektonická scéna je charakteristickým představitelem situace na okraji evropského architektonického dění, kde převážná část tvořivé energie tradičně směřuje k překonání základních společenských omezení a limitů stavební výroby. Tyto okolnosti potom nutí architekty neustále vytvářet nestandardní strategie architektonické tvorby umožňující omezení překonat a využít. Výstava usiluje o postihnoutí regionálních architektonických ohnisek, která se v uplynulých dvou desetiletích profilovala na různých místech na Slovensku, ale také reflektuje výsledky snažení směrovaných do více či méně marginálních částí země. Poskytuje tak jedinečný obraz o koncepcích, formách, tvůrcích i objednavatelích architektury, která je komplementární součástí hlavních architektonických trendů.

Koncepce, texty/ Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Laura Pastoreková

Grafika/ Laura Pastoreková

www.archimera.sk

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři