Události / architektonické soutěže

Most X - nová dominanta města Amsterdam

Čestné uznání v ideové mezinárodní soutěži na návrh ikonického mostu pro Amsterdam se stal projekt, který byl inspirován vlajkou tohoto města.

EARCH.CZ , 16. 5. 2012

Návrh vytváří obraz, který spojuje minulou a současnou kulturu a zároveň je dostatečně flexibilní aby přijal i změny budoucí. To je docíleno díky interpretaci a modifikaci všeobecně uznávaného symbolu, který ztělesňuje historii a kulturu Amsterdamu. Je to městská vlajka, která pyšně vlaje městem a má zvláštní místo v srdcích všech kdo ji vyvěšují. Konstrukce mostu je pečlivě umístěna do řeky tak, že jeho tvar "V" vytváří při pohledu z dálky odrazem ve vodě tvar "X". Obraz vlajky je v noci vylepšen pěší cestou, která překonává řeku. Červené nasvícení vrcholu chodníku znovuvytváří hranici mezi červeným a černým polem vlajky.

Východní a západní břehy řeky Amstel byly propojeny různými způsoby za účelem dodržení programu a plánu. Východní břeh, na němž je Ermitáž, je více uniformní, konzervativní a symetrický. To vytváří vyvážený prostor pro přechod od muzea k mostu. Rampy pěších cest jsou dlouhé a široké, umožňují obdivovat kontrastní formy. Na západním břehu je urbanistická skladba různorodější, což skýtá příležitost k umístění dalších programových požadavků mostu. Kavárna, opravna kol a řídící centrum mostu zabírají prostor na břehu ve spojení s mostem a vytvářejí tak silnější frontu naproti Ermitáže.

Další klíčový koncept návrhu mostu X je jeho materialita. V protikladu k tradičním materiálům okolních budov zde byla použita ocel, která na řece vytváří oddělenou strukturální identitu. Recyklované dřevo na mostovce propojuje ocelovou konstrukci s břehy a změkčuje prožitek chodců. Horizontální rovina dřeva pochozí plochy se směrem ke břehu transformuje a přechází ve fasády budov kavárny a řídícího centra.

Most X je novou dominantou města Amsterdam. Odkazem k obrazu městské vlajky se most stane ikonou města a symbolem chlouby všech obyvatel Amsterdamu.

název Most X

autoři Nicholas Majczan

země USA

druh týmu architekt

umístění čestné uznání

Klíčová slova:

Amsterdam most

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři