Události / architektonické soutěže

Olověný Dušan bez hranic. Nejlepší studentské projekty pražské fakulty architektury vybrala mezinárodní porota

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již osmadvacátý ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování CAMP.

Spolek posluchačů architektury , 6. 3. 2021

Cílem soutěže je zprostředkovat kritický pohled na fakultní výuku. Odborná nezávislá porota tak jako každý rok ocenila nejlepší projekty a ateliéry v kategoriích architektura, zahrnující studijní obory Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a design, zahrnující studijní obor Průmyslový design. Soutěže se automaticky účastnil každý student fakulty, který odevzdal semestrální ateliérový projekt. 

Stará Plaská cesta, Jan Holeček. Zdroj: Spolek posluchačů architektury

V reakci na zpětnou vazbu, kterou přinesl minulý ročník, jsme se rozhodli pozměnit koncept vyhlášení Olověného Dušana. S cílem umožnit větší provázanost mezi porotou a studenty jsme upustili od elitního pojetí soutěže soustředěné na formální galavečer a snažili se z Olověného Dušana vytvořit akci spíše přátelskou, akci poskytující prostor pro sdílení praktických zkušeností poroty, která má studentům mnoho co předat. 

Foto: eArch
Wine, water and contemplation, Filip Gjorgiev. Zdroj: Spolek posluchačů architektury

Doufali jsme, že nám situace umožní uspořádat tento přednáškový den na fakultní půdě, avšak covidová doba naší myšlence nepřála. Přesun soutěže do online prostředí jsme nicméně pojali jako výzvu a příležitost pozvat do poroty architekty a designéry ze zahraničí, kteří nově nejsou limitováni tím, že by se museli dostavit osobně do Prahy. Letošní Olověný Dušan byl online, byl bez hranic. Samotnému vyhlášení vítězů předcházely krátké přednášky, které si pro studenty i širší veřejnost připravila mezinárodní porota, a které jsou ke zhlédnutí na facebookové stránce události akce. Zázemí pro pořádání závěrečného vyhlášení výsledků ochotně poskytlo Centrum architektury a městského plánování pražského Institutu plánování a rozvoje, odkud byla akce živě streamována. Podařilo se tak navázat na předchozí spolupráci Spolku posluchačů architektury s CAMPem. 

Řešení okolí Chebského mostu, Adam Zajaček. Zdroj: Spolek posluchačů architektury

Kategorie architektura 

Do poroty pro kategorii architektura přijali pozvání Filipa Dias (stu.dere / Portugalsko), Benjamin Iborra (Mesura / Španělsko), Rozálie Kašparová (IPR Praha), Marek Obtulovič (ODDO architects / Vietnam) a Andrej Olah (Grau Architects / Slovensko). Porota do užšího výběru nominovala dva krajinářsky zaměřené ateliéry, cenu Olověného Dušana z této dvojice získal ateliér Salzmann | Bečvářová, který na škole působí teprve druhým rokem. Z desítky nominovaných individuálních projektů si sošku odnesl Jan Trpkoš, který se vítězné práci zabýval plaskou krajinou. 

Nominované ateliéry – architektura 

Salzmann | Bečvářová (Město Písek – Na Trubách, Stará plaská cesta, Železný Újezd – V Úličkách) - vítěz

Sitta | Chmelová (Praha Vinoř – městské prostory a krajina, Roztoky u Prahy – Zámecký dvůr, Praha – park Horská, Velké Březno – místo ceremonií) 

Nominovaní jednotlivci – architektura 

Kateřina Beránková, Anežka Vonášková – Re(vize) krajiny (Ateliér Salzmann | Bečvářová)

Filip Gjorgiev – Water, wine and contemplation (Ateliér Hanson) 

Jan Holeček – Stará plaská cesta (Ateliér Salzmann | Bečvářová) 

Jakub Hudeček – Vyšehradská stráň (Ateliér Kolařík) 

Anna Laubová – Římskokatolický kostel v Praze-Holešovicích (Ateliér Rothbauer)

Diana Lučková – Vinořská promenáda (Ateliér Sitta | Chmelová) 

Daniela Pisingerová, David Lašek – Chebská nábřeží (Ateliér Redčenkov | Danda)

Karolína Spálenská – Z Prahy do Staré Boleslavi (Ateliér Sitta | Chmelová)

Jan Trpkoš – Troj.(o)ko.lí (Ateliér Salzmann | Bečvářová) - vítěz

Adam Zajaček – Rozšíření Supermarket WC (Ateliér Hájek) 

Rope-ky, Tadeáš Cienciála. Zdroj: Spolek posluchačů architektury

Kategorie design 

V porotě pro kategorii design zasedli Simon Busse (Německo), Iza Rutkowska (Polsko) a dvojice Adam Tureček + Kristina Ambrozová (AAKK Forever). Společně nominovali dva ateliéry, z nichž vítězem se stal ateliér Fišer | Nezpěváková, který se tento semestr věnoval návrhu objektů tvořených technologií 3D tisku betonu a návrhu sedacího nábytku pro soutěž Andreu World International Design Contest 2020. Jako vítězný individuální projekt v kategorii design porota vybrala Rope_ky – boty z jednoho kusu lana, jejichž autorem je student Tadeáš Cienciala. 

Nominované ateliéry – design

Fišer | Nezpěváková (Andreu World International Design Contest 2020: Návrh židle nebo stolu v udržitelném designu) - vítěz 

Streit | Polák (Náramkové hodinky, Recyklovaná lana lezeckých stěn) 

Nominovaní jednotlivci – design

Tadeáš Cienciala – Rope_ky (Ateliér Streit | Polák) - vítěz 

Bianka Hudáková – Groove (Ateliér Fišer | Nezpěváková) 

Karolína Petřeková – Veřejné WC (Ateliér Fišer | Nezpěváková) 

Tereza Plšková – Disky Astron Martin Superleggera (Ateliér Jaroš | Bednář) Klára Vinklárková – Smart Grow (Ateliér Jaroš | Bednář) 

Groove, Bianka Hudáková. Zdroj: Spolek posluchačů architektury

Záznam vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2021 je k dispozici zde

Přednášky poroty, vítězné projekty a více informací o soutěži a Spolku posluchačů architektury naleznete zde

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři