Události /

Přijďte do GJF odhalit architekturu a umělecké zásahy v islandské krajině

Na středu 13. prosince si Galerie Jaroslava Fragnera připravila program seznamující návštěvníky se současným výtvarným uměním a architekturou na území Islandu. Prezentovány budou také výsledky mezinárodního projektu Artscape Norway zaměřující se na umělecké a architektonické intervence do krajiny. Kromě toho vás čeká také přednáška Dana Merty spojená s promítáním fotografií Jiřího Havrana a oficiální premiéra dokumentárního filmu Mediated Motion in the Lava Field.

Galerie Jaroslava Fragnera , 8. 12. 2017

Bilaterální projekt Artscape Island, který se konal v letošním roce, je pokračováním aktivit Galerie Jaroslava Fragnera v rámci podpory EEA grants, a jeho základním cílem bylo hledání přístupů využití současného výtvarného umění a drobné architektury v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Islandu. Experti z Norska, Islandu a České republiky srovnávali přístupy v jednotlivých krajinách a to i na základě zkušeností z projektu Artscape Norway. Každá krajina má odlišné geopolitické a ekonomické podmínky, ale bylo třeba vycházet ze základní roviny, kterou byl či je citlivý dialog s materií krajiny. Snažili jsme se porovnávat nástroje, které experti používali pro realizaci projektů v turisticky exponovaných místech Norska a Islandu s možností aplikace v České republice. Umělecké a architektonické intervence je třeba vnímat z více pohledů, ne pouze z roviny kultura versus příroda.

Kulturní krajina a veřejný prostor může být obohacen prostřednictvím realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům. Architektonické prvky na pomezí architektury a umění s vysokou estetickou kvalitou přináší jiný pohled na krajinu, vytváří nové vazby a situace pro její vnímání. Zapojení současné architektury a vizuálního umění je významné pro rozvoj současné postindustriální společnosti směrem k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny. Site-specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, pracující s geniem loci vybraných lokalita a drobné architektury zpřístupňují krajinu v Norsku již cca 20 let. V současnosti době se objevující i na Islandu, kde se také se stávají multiplikátory lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti.

Během červnové návštěvy Islandu, kdy vznikl ve spolupráci s Jiřím Strakou dokumentární film Mediated Motion in the Lava Field a výjimečná kolekce fotografií Jiřího Havrana, jsme si začali pokládat otázky o udržitelnosti cestovního ruchu v místech, která se díky bohatnutí střední třídy stávají stále více dostupná, ale i přehřátá. Viz reakce obyvatel kulturních evropských metropolí i silné diskuze na Islandu či na Novém Zélandu. O těchto faktorech jsme měli také možnost diskutovat během mezinárodní konference Artscape, která se konala v rámci Landscape festivalu Plzeň 2017.

Facebooková událost zde.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři