Události / architektonické soutěže

Soutěž o podobu nové radnice Prahy 7 startuje

Městská část Praha 7 dne 19. 2. 2016 vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž o podobu své nové radnice. Architekti budou během příštího měsíce navrhovat moderní, úsporné a reprezentativní sídlo, které bude městské části a jejím občanům sloužit po následující desítky let.

EARCH.CZ , 22. 2. 2016

Cílem soutěže je zhotovení návrhu rekonstrukce budovy na adrese U Průhonu 1338/38 pro potřeby sídla Úřadu městské části Praha 7. Soutěž bude hledat odpovědi na otázky, jak má v 21. století vypadat radnice městské části, jak na stávajícím skeletu budovy postavit dům, který bude reprezentativní a uživatelský přívětivý, nebude městkou část zatěžovat přehnanými provozními náklady a bude umět svým pojetím i použitím materiálů důstojně stárnout.

„Je to poprvé, kdy Praha 7 vyhlašuje na podobu veřejné budovy otevřenou architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů. Sídlo nové radnice si to rozhodně zaslouží. Tímto krokem nejen naplníme závazek z místního referenda, ale zároveň otevřeme prostor pro zpracování variant, které ověří různé úhly pohledu na ztvárnění budovy. Věřím, že soutěž přinese nejen zajímavé, ale také skutečně praktické návrhy,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

„Vyhlášení architektonické soutěže je dalším krokem k uskutečnění naší vize vybudování moderního a efektivního sídla úřadu městské části. Na přípravě soutěže jsme začali pracovat prakticky ihned po schválení záměru koupě budovy U Průhonu 38, abychom udrželi vysoké tempo realizace celého projektu. Zadání jsme formulovali ve spolupráci s respektovanými odborníky z Centra pro středoevropskou architekturu, architekty Igorem Kovačevićem a Yvette Vašourkovou, a věříme, že soutěž bude nejen úspěšná, ale poslouží i jako vzor pro další podobné projekty veřejné správy,“ řekl radní Pavel Zelenka.

Zásadní novinkou pro první kolo soutěže je, že bude rychlejší a méně náročné. Během měsíce budou architekti odevzdávat pouze jeden panel formátu A2 a portfolio ve formátu A4. Termín podání návrhů je do 16. 3. 2016. Mezinárodní porota následně vybere 8 variant, které postoupí k podrobnějšímu zpracování do druhého kola. Výsledek soutěže bude vyhlášen v polovině června.

Z pohledu organizátora popisuje soutěž architekt Igor Kovačević: „Na příkladech porevolučních rekonstrukcí a novostaveb se ukazuje, jak náročné je navrhnout dobrou radnici. Úřady městských částí dnes představují širokou škálu: od administrativně-byrokratického pojetí, kde všechno končí poslední pracovní hodinou úřadu, až po spojení s obchodem a službami, kde se úřad stává jakousi doplňkovou službou komerčním aktivitám. Úřad městské části Praha 7 chce jít o krok dále – za primární ideu, že úřad má být vstřícný ke svým občanům i zaměstnancům, a na velice limitovaných prostorech chce vytvořit dům, který bude fungovat jako kombinace úřadu a komunitního života. Doufám, že architekti přijmou tuto výzvu a v soutěži napomohou Praze 7 v plnění jejich vize. Všem zúčastněným přeji mnoho zdaru.“

V pátek 26. 2. bude pro všechny zájemce organizována prohlídka domu U Průhonu 1338/38.K prohlídce je nutná registrace e-mailem na adrese sekretáře soutěže: kovacevic@ccea.cz, nejpozději do 25. 2.

Veškeré podklady a informace k architektonické soutěži jsou ode dne vyhlášení zveřejněny na nových webových stránkách www.novaradnicepraha7.cz.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 22. 2. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři