Události / architektonické soutěže

Soutěž VELUX - Život pod střechou startuje již po osmé

Společnost VELUX vyhlašuje již 8. ročník úspěšné soutěže pro studenty středních průmyslových škol stavebních s názvem Život pod střechou. Budoucí architekti a projektanti tak mají opět příležitost prezentovat své vize budoucích staveb.

VELUX Česká republika, s.r.o. , 20. 10. 2011

Cílem soutěže je podpořit kreativní práci mladých budoucích architektů a projektantů a umožnit jim další vzdělávání. Účastníci soutěže mají také možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti s vybranými odborníky, zpravidla architekty, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oboru.

Do soutěže Život pod střechou mohou studenti přihlašovat projekty rodinných či bytových domů, ale i jiných staveb, do kterých denní světlo a čerstvý vzduch přichází prostřednictvím výrobků VELUX. Dle podmínek soutěže mají studenti také za úkol správně navrhnout prosvětlení objektu. Svůj návrh doloží simulací místnosti v programu VELUX Daylight Visualizer, který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti VELUX. Současně by přihlášené projekty měly zohledňovat energeticky efektivní řešení, která zabezpečí trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání.

Zájem o účast v soutěži ze strany studentů každoročně narůstá a podle hodnocení odborné poroty se posouvá i kvalita přihlášených projektů. Loňského ročníku se zúčastnilo celkem 157 studentů z 19 středních průmyslových škol stavebních z celé České republiky. V letošním ročníku si tři vítězové mezi sebou rozdělí finanční odměnu ve výši 30 000 Kč.

Do 8. ročníku soutěže se studenti mohou registrovat od 15. října 2011 do 15. ledna 2012, a to prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách společnosti VELUX www.velux.cz. Uzávěrka pro odevzdání digitálně zpracovaných soutěžních návrhů je 15. května 2012.

Odborná porota bude posuzovat přihlášené projekty podle celkového architektonického a technického řešení objektu, technicky správného výběru a umístění střešních oken a podle respektování zásad stavební fyziky.

V prvním kole soutěže bude porotou složenou ze zástupců přihlášených škol a společnosti VELUX vybráno a oceněno šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak postoupí do celostátního kola. Ve druhém – celostátním – kole zasedne porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce společnosti VELUX. Společně pak vyhodnotí návrhy a určí tři absolutní vítěze. Mimo hlavní ceny může porota udělit i zvláštní ocenění.

Slavnostní vyhlášení vítězů 8. ročníku soutěže Život pod střechou se uskuteční v červnu 2012 za účasti poroty, vítězů a jejich profesorů či spolužáků.

Na výsledky letošního ročníku se můžete podívat zde.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři