Události / architektonické soutěže

Vyhlášení soutěže architekta Antonína Raymonda

Statutární město Kladno ve spolupráci s Českým centrem Tokio a architektem Davidem Vávrou vyhlašují první ročník studentské architektonické soutěže „Cena architekta Antonína Raymonda“.

EARCH.CZ , 8. 4. 2011

Soutěž se obrací k posluchačům českých architektonických škol, kteří mohou svou invenci uplatnit ve dvou tématech. Jedním z nich je zástavba volné plochy v centru města Kladna a druhým je konverze industriálního objektu v bývalé průmyslové zóně Poldi. Význam soutěže je nejenom v možnosti prezentovat architektonické vize mladé generace široké veřejnosti, ale také zpopularizování znovuobjevené osobnosti architekta Antonína Raymonda.

Hlavní cenou pro vítěze soutěže je měsíční stáž v Japonsku, konkrétně u firmy Raymond Architects, kterou v Tokiu Antonín Raymond založil, a která dodnes pracuje nyní pod vedením jeho žáka Arch. Shigefumi Tsuchiya.

Soutěžní podmínky, stejně jako podklady k oběma lokalitám soutěže, jsou ke stažení na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Kladna na adrese www.mestokladno.cz

 

Antonín Raymond

(narozen 10. 5. 1888, zemřel 21. 11. 1976)

kladenský rodák židovského původu, mezinárodně uznávaný architekt, honorární konzul Československé republiky v Japonsku, nositel Řádu bílého lva IV. stupně, člen štábu generála Douglase MacArthura, zakladatel novodobé japonské architektury.

Na Kladně začal studovat reálku, od roku 1903 žil v Praze, kde odmaturoval na české reálce na Starém Městě pražském a následně se stal posluchačem České techniky v Praze, oboru architektura. Za hektických okolností utekl v roce 1910 z Čech do USA, kde začal pracovat v projekčních kancelářích jako kreslič. V roce 1914 se oženil s výtvarnicí Noémi, rozenou Pernessin. První světovou válkou prošel již jako americký občan a podílel se na osvobození Evropy. V roce 1919 odjel s manželkou do Japonska, kde byl pověřen Frankem Lloydem Wrightem řídit stavbu hotelu Imperial v Tokiu. V letech 1926 - 1937 zastupoval Československou republiku v Japonsku jako honorární konzul a od tehdejšího ministra zahraničních věcí dr. Edvarda Beneše obdržel v roce 1928 Řád bílého lva IV. stupně. V Japonsku setrval až do roku 1938. Založil si vlastní stavební kancelář. Období druhé světové války, během níž se všichni jeho příbuzní žijící v protektorátu stali obětí holocaustu, strávil s rodinou v USA a po válce se vrátil do Japonska jako člen štábu generála Douglase MacArthura. V Tokiu obnovil svoji kancelář a vedl ji do roku 1973, kdy se s manželkou trvale vrátili do Spojených států. Během let projektoval a postavil řadu význačných budov a v Japonsku je pokládán za zakladatele novodobé japonské architektury. Jeho nejvýznamnější stavbou je Gunma Music Center v Takasaki v provincii Gunma, která je zapsána na seznam symbolizující novodobou japonskou architekturu 20. století. Zemřel uprostřed své rodiny v Americe. V současnosti je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých architektů působících v zahraničí. In memoriam mu bylo v roce 2010 uděleno čestné občanství Statutárního města Kladna.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři