Festival reSITE 2013

Datum konání: 19.06.2013 (Celý den) - 23.06.2013 (Celý den)

Pondělí, 17. Červen 2013 - 7:00
| Napsal:

V Praze se tento týden koná druhý ročník mezinárodního festivalu a konference reSITE. Témata architektury, ekonomie, plánovacích procesů či demokracie - témata společná právě pro reSITE - jsou stále častěji diskutována a postupně je utvářena vize veřejného prostoru. reSITE je symbolem narůstajícího všeobecného povědomí a zájmu o věci veřejné a chce poukazovat i na inspirativní zahraniční zkušenosti v oblasti plánování měst, kultury, správy měst a řízení jejich ekonomiky.

Fotoalbum: 

FESTIVAL

19. – 23. června 2013
Karlovo náměstí Praha, Česká republika

MĚSTO JAKO MÍSTO PRO ŽIVOT

Nejdůležitějším předpokladem pro to, stát se urbanistou je být hluboce zaujat městem a městskou problematikou. Festival chce více takto zaujatých lidí – především těch zcela laických. V roce 2012 zorganizoval reSITE první festival v České republice se zaměřením na veřejný prostor z hlediska designu, kultury, politiky, financí, zapojení komunit a udržitelnosti. Cílem festivalu v roce 2012 bylo jednoduše začít veřejný dialog o městském prostoru.

V roce 2013 chce reSITE společně s dalšími partnery v začatém dialogu pokračovat a také objevovat takové modely městského plánování, které mohou inspirovat občanské aktivity a napomoci procesu, který upřednostňuje přístup zdola. Témata reSITE Festivalu 2013 se zaměří na propojení urbanismu, politiky a zapojení veřejnosti. Tím chce sloužit jako sociální platforma pro obyvatele města, a docílit toho, aby se lidé znovu zabývali svým městem. Na festivalu vystoupí řada řečníků z konference reSITE v 15ti minutových přednáškách. Součástí celé akce budou diskuze, snídaně s urbanisty, veřejná kulturní vystoupení, jako například promítání filmu Lidský rozměr, nebo vystoupení Tance Praha. Veškeré dění je tento rok soustředěno na Karlovo náměstí, do speciálně připraveného dřeveného pavilonu Möbius. Ten byl navržen ve spolupráci se studenty vysoké školy ARCHIP, jednoho z partnerů festivalu. V následujících měsících se stane centrem podobných diskuzí v dalších městech ve střední Evropě. Festival je volně přístupný veřejnosti.

Festivalová témata

• participace
• veřejné iniciativy
• rekultivace nábřeží
• udržitelnost
• veřejné soutěže
• film a kultura

Veřejnost se může zapojit do aktivit zdarma a vést diskusi o veřejném prostoru ve veřejném prostoru. Program bude zahrnovat:

• veřejné přednášky
• debaty a diskuse
• otevřený mezinárodní workshop
• výstavu mezinárodní soutěže
• městské hry
• poznávací architektonické vycházky
• filmy ve veřejném prostoru
• výtvarný workshop
• tango / tanec ve veřejném prostoru
• pavilon pro reSITE - víkendový workshop
• architektonickou intervenci na nábřeží

KONFERENCE

20. – 21. června 2013

DOX Praha, Česká Republika

METROPOLE V CENTRU / NEKONEČNÉ ZDROJE

Hlavními tématy II. ročníku festivalu budou METROPOLE V CENTRU – města střední Evropy a NEKONEČNÉ ZDROJE – lidé jako nejcennější kapitál každého města. reSITE konference chce být i v letošním roce katalyzátorem myšlenek vůdčích osobností nové generace, hnací silou těchto aktivních lidí a zúčastní se jí přes 50 expertů z celého světa. Tematicky se konference zaměřuje na revitalizaci měst – obytných sídel v rámci typicky středo-evropského kontextu a letos i na otázky modernizace metropole. „Města v tomto prostoru obvykle řeší stejný problém, konflikt touhy po růstu při vědomí vlastní složité minulosti,“ dodává nový programový ředitel festivalu Osamu Okamura, který doplnil tým organizátorů díky grantovému programu Nadace Vodafone – Rok jinak.

V jádru reSITE konference rezonují témata inovativního vedení měst, inteligentního designu, nových strategií městského plánování, interdisciplinárního dialogu a prezentace zahraničních expertíz. K tématům bude přistupováno citlivě a otevřeně, podobně bude řízen celý dialog, dávající prostor zejména novým myšlenkám. reSITE chce prokázat, že politici, developeři, ekonomové, designéři a zástupci komunit se mohou společně bavit o rozvoji měst a plánování a že výsledný efekt může být více než pozitivní.

ReSITE projekt, který vznikl právě před rokem, už stihl získat značnou pozornost jak v lokálních, tak zahraničních komunitách. Konference reSITE v roce 2012 hostila 115 účastníků, kteří přednášeli a debatovali před 400 diváky na konferenci a oslovili více než 5000 lidí v rámci akcí pro veřejnost. reSITE 2013 si klade za cíl oslovit ještě širší publikum, a to především mezinárodní.

Témata konference

Obyvatelná metropole: transparentní procesy
Městský kombajn: nezlomné město a urbánní ekosystémy
reKULTIVACE nábřeží
Znovuzrozená městskost: nástroje stimulace
Kvalitní a inovativní vedení: evropská perspektiva

Hlavní řečníci 2013

Winy Maas [MVRDV • Rotterdam] / Enrique Penalosa [Bývalý primátor Bogoty • Bogota • New York ] / Alexandros E. Washburn [Urban Design Chief • New York] / Adrian Benepe [Parky NYC • New York] / Cecil Balmond [Balmondstudio • Londýn] / Charlie Hughes [Urban Land Institute • Londýn] / Tomáš Sedláček [NERV • Praha] / Maria Aiolova [Terreform ONE • New York] / Tomáš Hudeček [První náměstek primátora • Praha] / David Chisholm [CMC Architects • Praha] / Stefan Rettich [KARO Architects • Leipzig] / Petr Palička [Penta Investments • Praha] / Rafal Dutkiewicz [Primátor • Vratislav] / Boris Palmer [Primátor • Tuebingen] / Barbara Wilks [W Landscape Architecture • New York] / Greg Lindsay [Fast Company • New York] / Allen Zerkin [Univerzita New York] / Michael Winfrey [Thompson Reuters • Praha] / Kees Christiaanse [KCAP • Rotterdam]

O reSITE

reSITE se zabývá reálnými ekonomickými, sociálními a ekologickými hodnotami, které chytrý design přináší městům. Zaměřuje se na procesy a řešení tzv. people-centered cities – měst zejména pro lidi. Během roku pořádá několik jednodenních akcí a jeden festival, jehož hlavní náplní je vždy velká mezinárodní konference, zaměřená na kolaborativní a inovativní iniciativy, jejichž cílem je revitalizace nábřeží, veřejných prostranství a městské mobility. reSITE přináší energii a odborné posouzení problémů pro Prahu, aby byla schopna lépe využívat své nejcennější zdroje - lidi, a aby se tak stala moderní metropolí..