Helika vyhlašuje 5. ročník studentské soutěže

Datum konání: 30.09.2013 (Celý den)

Pondělí, 29. Duben 2013 - 23:12
| Napsal:

TÉMA: Dostavba základní školy v Roztokách u Prahy

Architektonická a projekční kancelář HELIKA a.s. vyhlašuje již 5. ročník soutěže pro vysokoškolské studenty architektury a souvisejících oborů. Letos mají studenti za úkol zpracovat další zajímavé téma dostavbu základní školy, která se nachází v Roztokách u Prahy.

V porotě letos usedne:

  • Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová z Ateliéru Dům a Město
  • Jan Jakob, starosta města Roztoky
  • Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ Roztoky
  • akad. mal. Ivana Hanzlíková ze sdružení výtvarníků KVADRA
  • akad. arch. Vladimír Kružík z HELIKA a.s.

Na vítěze soutěže čeká 35 000 Kč, druhé místo bude oceněno 25 000 Kč a bronzová příčka 15 000 Kč.

Uzávěrka soutěže je 30. září 2013.

„Téma dostavby základní školy neznamená jenom zpracování architektonického návrhu, který bude respektovat stávající budovu školy z roku 1932, ale především klade důraz na funkčnost, která je u vzdělávacích zařízení tohoto typu mimořádně důležitá. Dalšími aspekty návrhu, které musí studenti vzít v úvahu, je i vytváření podmínek pro další vzdělávání, komunikace mezi lidmi a rozvíjení osobnosti každého žáka, které povede k jeho smysluplnému uplatnění v životě,“ říká akad. arch. Vladimír Kružík ze společnosti HELIKA a.s.

Bližší informace k soutěži budou zveřejněny na webových stránkách společnosti HELIKA www.helika.cz.

Soutěže se mohou zúčastnit řádní studenti všech ročníků bakalářského, magisterského a doktorandského studia letního semestru 2012/2013 z ČVUT Praha, Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Soutěžní podmínky získaly regulérnost České komory architektů.