Josef Hoffmann. Stanislav Kolíbal: Plocha – linie – prostor

Datum konání: 05.06.2012, 14:00 - 28.10.2012, 14:00

Pátek, 1. Červen 2012 - 13:09
| Napsal:

Po předchozích zahraničních autorech (Adolf Loos, Carlo Scarpa, Donald Judd, Dorit Margreiter, Oswald Oberhuber) se rodný dům vídeňského architekta a designéra poprvé stane místem konfrontace díla Josefa Hoffmanna s prací českého umělce.

výstava


Stanislav Kolíbal
, jeden z předních zástupců českého konceptuálního umění, představuje ve výstavě Josef Hoffmann. Stanislav Kolíbal: Plocha – linie – prostor své systematicky redukované konstrukce v kresbě, reliéfu a skulptuře. Vzájemné porovnání Hoffmannových a Kolíbalových prací tematizuje individuální přístupy těchto umělců k problematice „plochy – linie – prostoru“.Nová výstava v Rodném domě Josefa Hoffmanna představí v jednom prostoru tvorbu dvou dosud nespojovaných umělců Josefa Hoffmanna a Stanislava Kolíbala.

„Fascinující možnosti jazyka geometrie jako svébytného, autonomního vyjadřovacího prostředku začalo využívat právě moderní výtvarné umění. Možnosti radikálního zjednodušení tvarů, které ve svém díle fascinujícím způsobem využil Josef Hoffmann nejen ve svém slavném reliéfu do interiéru vídeňského pavilonu Secese, ale také ve svých náčrtcích a studiích k designu předmětů denní potřeby směřujících k finálnímu, řemeslně dokonalému výrobku, jsou na této výstavě konfrontovány s jiným pojetím geometrie u jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého poválečného umění Stanislava Kolíbala. Zatímco Hoffmannovi je geometrie jakousi inspirující a zároveň korigující disciplinou, pro Kolíbala se svět geometrie, plochy, linie a prostoru stal metaforou absolutních hodnot – uměleckých, ale také lidských. Idea geometrie je u Kolíbala spojena se světem idejí, aniž by její původní význam, spočívající v měření či vyměřování země, byl čímsi nepodstatným. Estetický aspekt geometricky definovaných vztahů má u obou umělců rovněž aspekt etický: u Hoffmanna běží především o uspořádání vztahů mezi věcmi a člověkem, u Kolíbala o uspořádání vztahů člověka ke světu a hodnotám. Přes odlišné záměry a čas, který dělí tvorbu obou autorů, tato výstava umožňuje na malé ploše jedinečné srovnání životaschopnosti, naléhavosti a proměn, jimiž geometrický princip umělecké tvorby prošel v rozpětí jednoho století.“
Marek Pokorný, ředitel MG a kurátor výstavy

Kolíbal stejně jako Hoffmann nachází svůj vlastní přístup ke komplexní umělecké tvorbě v kresbách, ilustracích, sochařství, architektuře, scénografii a v instalacích výstav. Na výstavě bude k vidění výběr z děl obou autorů — 17 Kolíbalových prací a 20 Hoffmannových kreseb. Ve foyer a výstavních prostorách Muzea Josefa Hoffmanna bude vystaven výběr velkoformátových „staveb“ ze dřeva, železa, oceli a hliníku, které Kolíbal realizoval v minulých letech.

Výstava odhalí ambivalence v chápání vnímání prostoru a konstrukce obou umělců, ale i paralely v celkovém plošném stylu kresby, který si osvojil Hoffmann v úzké spolupráci s řemeslníky působícími ve Wiener Werkstätte.

Společnou koncepcí Moravské galerie v Brně a MAK Vídeň, připravujících výstavní program v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici, je odhalovat paralely mezi dílem Josefa Hoffmanna a tvorbou současných středoevropských umělců tak, aby byl zdůrazněn význam Josefa Hoffmanna jako umělce, jenž se na počátku 20. stoeltí stal předchůdcem vývoje některých uměleckých směrů v architektuře a designu. Tématem roku 2012 je plocha-linie-prostor, ve kterých lzde odhalit tvůrčí blízkost obou vystavujících autorů na dílech vybraných z majetku MAK a soukromé sbírky.

Dokončení na další straně.

RODNÝ DŮM JOSEFA HOFFMANNA

Rodný dům Josefa Hoffmanna představuje ukázky designu tohoto předního představitele vídeňské secese přímo v jeho rodišti. Jedná se o barokní stavbu, kterou v roce 1907 Josef Hoffmann, tehdy již slavný architekt a designér, upravil pro svou rodinu. Zaměřil se na interiér, navrhl pestrou ornamentální výmalbu stěn jednotlivých pokojů a nábytek po rodičích doplnil novými kusy v duchu vídeňské moderny. Místnost v přízemí vedle průjezdu proměnil na svou vlastní pracovnu s ložnicí, jejíž stěny pokrývalo dřevěné táflování.
Dům je v majetku města Brtnice, které zajistilo jeho památkovou obnovu, stará se o jeho údržbu a významným způsobem spolupracuje na zajišťování činnosti muzea. Od roku 2006 spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna Moravská galerie v Brně. Muzeum Josefa Hoffmanna je společným pracovištěm MG a MAK — Rakouského muzea užitého / současného umění ve Vídni, které je správcem nejdůležitější sbírky nábytku, objektů a návrhů Josefa Hoffmanna na světě. V muzeu Josefa Hoffmanna již díky tomu bylo pro veřejnost připraveno pět samostatných výstav. Letošní výstava pokračuje v započaté dramaturgii soustředěné na prezentování tvorby předních světových tvůrců.

OTEVÍRACÍ DOBA

duben–říjen: úterý–neděle 10.00–17.00
červenec a srpen: denně 10.00–17.00
listopad–březen: sobota a neděle 10.00–17.00
poslední prohlídka v 16.00 h
Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě na telefonu +420 724 543 722.

VSTUPNÉ

40 Kč / 20 Kč

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Muzejní noc v Brtnici
Pátek 29/6/2012 17–23 h, vstup volný

PROGRAM:
17–20 h 2. ročník soutěže O pohár Josefa Hoffmanna v pétanque - soutěž o ceny pro přihlášená smíšená tříčlenná družstva na zahradě Hoffmannova domu
20.00 h Módní show v expozici - prezentace workshopu Architektura jako forma 2
20–22 h Ornament 3D - výtvarná dílna pro všechny
20.30 a 21.30 h Josef Hoffmann: Inspirace - výklad v expozici / Stanislav Kolíbal: Plochy - linie - prostory - výklad ve výstavě
20–22 h Taneční zábava ve stodole

STÁLÁ EXPOZICE: JOSEF HOFFMANN: INSPIRACE

Expozice nabízí možnost seznámit se s tvorbou Josefa Hoffmanna prostřednictvím autentických děl (nábytku, skla, keramiky, šperků, kreseb a podobně) a proniknout do světa inspirací tohoto předního představitele vídeňské secese a moderny. Secesní nábytek, ale také například historické fotografie, jedinečným způsobem dokreslují kouzelnou atmosféru architektova rodného domu, který byl zrekonstruován dle dobových fotografií pořízených samotným Hoffmannem. Expozici doplňují také architektonické návrhy a ukázky realizací. Některá z představených děl bude moci veřejnost vidět vůbec poprvé. Koncepce a realizace výstavy „Josef Hoffmann: Inspirace“ byly financovány v rámci projektu „Architektura a interiérový design ve střední Evropě na počátku 20. století. Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič“ z prostředků programu Evropské unie „Kultura 2007 – 2013“. Na projektu se podílejí Moravská galerie v Brně, MAK – Rakouské muzeum užitého umění / současné umění, Vídeň, Slovenská národní galerie v Bratislavě a ICOM-ICDAD.

www.moravska-galerie.cz
www.mak.at