Listování moderní knižní kulturou

Datum konání: 14.06.2016, 17:00 - 16.10.2016, 18:00

Pátek, 10. Červen 2016 - 15:34
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Repríza výstavy připravené Muzeem umění Olomouc představuje jeho sbírkotvorné aktivity, které pronikly do prostoru knižní kultury v polovině 90. let minulého století. Výstava, ukrývající se pod jednoznačně nejednoznačným názvem Listování, poodhalí obě muzejní knižní sbírky: Knihu 20. století (spolu s Knihovnou O. F. Bablera) a Autorskou knihu (včetně Sbírky Rainer Verlag). Vernisáž proběhne již v úterý 14. června v prostorách Západočeské galerie v Plzni.

Man Ray, Le pain peint, 1973 // Výstava Listování – foto © Západočeská galerie v Plzni

LISTOVÁNÍ

Kdy: 14. června 2016 od 17:00
Kde: Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13, Plzeň

Sbírka Kniha 20. století představuje výběr z kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé nejen českého, ale rovněž například německého a ruského výtvarného umění 20. století. Těžištěm sbírky je česká knižní avantgarda meziválečného období, kdy hlavními proudy v českém knižním umění jsou funkcionalisticky orientované knižní úpravy a konstruktivistická typografie, jedinečná tvorba Josefa Čapka i umělci tvořící v duchu poetismu a surrealismu.

Na výstavě se tak objevují knihy, jejichž podobu navrhovali tak významní avantgardní tvůrci jako například El Lisickij, Alexandr Rodčenko, László Moholy-Nagy, Karel Teige, Ladislav Sutnar, Jindřich Štyrský, Toyen nebo Josef Šíma. Součástí sbírky jsou rovněž knižní úpravy z počátku 20. století ve stylu secese, symbolismu a později expresionismu a kubismu. Tyto tendence jsou zastoupeny na výstavě knihami Vojtěcha Preissiga, Františka Bílka, Karla Hlaváčka, Františka Koblihy nebo Josefa Váchala. Časové rozpětí sbírky se klene od počátku 20. století do současnosti; směrem k současnosti je sbírka nejvíce orientována na období šedesátých let, a to opět s mezinárodními přesahy.

Sbírku doplňuje výběr z Knihovny Otto Františka Bablera, významného olomouckého překladatele a bibliofila, jehož knihovnu a pozůstalost převzalo Muzeum umění Olomouc v roce 2005 do své péče.

Druhou sbírku tvoří výrazně mezinárodní či přesněji euroatlantická kolekce autorských knih a knih pojatých jako umělecké dílo (od druhé poloviny 20. století až do současnosti) představující různé možnosti přístupu k tomuto v jádru intermediálnímu druhu výtvarného umění. Ve sbírce jsou vedle jedinečných autorských přístupů (Dalibor Chatrný, Rudolf Fila, Milan Knížák, Květa Pacovská, Miloš Šejn, aj.) zastoupeny konceptuální či lettristické polohy práce s autorskou knihou. Další linii tvoří díla, která se zabývají vztahem výtvarného umění a hudby, hraniční oblast mezi autorskou knihou a objektem představují práce autorů z významného mezinárodního hnutí Fluxus, které dnes patří ke klasickým a zakladatelským dílům v oblasti autorské knihy. Sbírka autorských knih Muzea umění Olomouc je co do rozsahu i kvality nejvýznamnější u nás.

Samostatnou součástí v rámci této sbírky jsou autorské knihy z vydavatelství Rainer Verlag. Toto berlínské vydavatelství patřilo v letech své existence (1966–1985) k nejvýznamnějším vydavatelstvím autorských knih vůbec a Muzeum umění Olomouc je jedinou institucí na světě, která díky daru Rainera Pretzella vlastní úplnou sbírku autorských knih Rainer Verlag.

K výstavě vyšla česko-anglická publikace, jež obsahuje statě kurátorů příslušných sbírek, jakožto i texty spolupracovníků muzea, kteří svou aktivitou podnítili vznik těchto sbírek (Zdenek Primus, Jiří Valoch). Katalog získal ve své kategorii 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2009, kterou vyhlašuje Památník národního písemnictví.

Výstavu připravily Hana Bartošová a Gina Renotière (Muzeum umění Olomouc).

Více informací zde.