Město Děčín hledá městského architekta

Datum konání: 31.10.2016, 13:00

Pátek, 9. Září 2016 - 14:23
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Děčín chce zřídit funkci městského architekta. Radnice proto vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Architekt statutárního města Děčín“. Nabídky je možné podávat do konce října 2016.

Statutární město Děčín, panorama – foto © Magistrát města Děčín

Předmětem této zakázky je provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v samostatné a přenesené působnosti. Územní rozsah jeho činnosti se kryje s územím statutárního města Děčína.

Bližší informace včetně zadávacích podmínek byly zveřejněny dne 2. 9. 2016 zde.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2016 ve 13 hodin. Hodnocení proběhne dvoukolově za účasti renomovaných architektů a jmenovaných členů rady města.

Složení komise:

  • Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. / městský architekt v Chrudimi, spoluautor metodiky České komory architektů k problematice městských architektů
  • Ing. arch. Michal Kuzemenský / vedoucí ateliéru architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, člen týmu re:architekti, který se věnuje projektu obnovy Podmokel
  • Ing. arch. Petr Lešek / garant OTTA (Otevřený think tank architektů) při ČKA, autor metodických materiálů ČKA „Architektura pro komunální politiku“ a „Architektura pro venkov“, člen ateliéru Projektil architekti
  • Mgr. Marie Blažková / primátorka
  • Ing. Valdemar Grešík / 3. náměstek primátorky
  • Mgr. Otto Chmelík / předseda Komise urbanistiky a životního prostředí
  • Mgr. Milan Rosenkranc / člen městského zastupitelstva