Město Žďár nad Sázavou vypsalo architektonickou soutěž na východní část centra.

Středa, 13. Listopad 2019 - 0:06
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva.

Žďár nad Sázavou vypsal soutěž na celkovou studii východní části centra města. Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium.

Město Žďár nad Sázavou vypsalo architektonickou soutěž na východní část centra. Zdroj: Refuel
Fotoalbum: 

Asanace této lokality z druhé poloviny 20. století a následná překotná výstavba byla, na přelomu tisíciletí, zastavena a zůstala na půli cesty. Již není starými humny původních domů a modernistické město nebylo dobudováno. Město se ve 21. století výrazně rozšiřovalo především v severozápadní části na úkor zemědělské půdy a krajiny. Nyní město obrací pohled dovnitř a hledá vnitřní rezervy a potenciál. Lokalita Neumannova je v těsném kontaktu centrálního náměstí a je obklopena veřejnými budovami.

Cílem soutěže je nalézt návrh urbanistického, architektonického, krajinářského a dopravního řešení lokalit Neumannova, Magistrála a Atrium. Zadavatel předpokládá nalezení harmonického poměru mezi plochami zástavby, veřejných prostranství a dopravní a technické infrastruktury. Soutěžní návrh bude následně zpracován do územní studie, která prověří možnosti využití a uspořádání řešeného území. 

Soutěž je vyhlášena jako projektová, dvoufázová, otevřená. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázky na Územní studii celého řešeného území lokalit Neumannova, Magistrála, a Atrium. Předpokládaná hodnota zakázky je 600 000,-Kč, bez DPH. Dále má zadavatel má v úmyslu zadat zakázku na zpracování projektu lokality Magistrála a Atrium ve všech projektových stupních, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. Celková předpokládaná cena následné zakázky je
4 250 000,- CZK Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 550 000,- Kč. 

Návrhy bude posuzovat porota ve složení Prof. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. David Mikulášek, předseda poroty a Ing. Zdeněk Sendler. V závislé části poroty zasedne vedení města a městská krajinářka Ing. Mgr. Lucie Radilová. Termín odevzdání soutěžního návrhu v první fázi je 24. 1. 2020 a ve druhé fázi 27. 03. 2020.