Mezinárodní seminář dřevostavby

Pondělí, 6. Červen 2011 - 2:00
| Napsal:

Volyně se stala v poslední době symbolem pro dřevostavby. Znalci vědí, že je to díky kvalitní škole (vyšší odborné a střední průmyslové), která každoročně pořádá předvelikonoční vzdělávací seminář. Letos se jednalo o 15. jubilejní ročník a dle slov ředitele školy RNDr. Jiřího Homolky je zájem o účast na semináři rok od roku větší. Také proto se přednášková část musela už před lety přesunout do tělocvičny – tj. jediné místnosti, která kapacitně pojme všch cca 800 zůčastněných.

Nedivím se, že odborníci zaměření na dřevostavby si účast tady nenechají ujít. Přednáškový program je vždy velmi pestrý a nabitý spoustou informací. Kromě českých špičkových vyučujících a praktiků nechyběli samozřejmě ani zahraniční přednášející z dalších sedmi zemí. Prezentovali se tu nejen naši ekologicky vnímavější sousedé, ale i přednášející z Finska, Švýcarska a dokonce tradičně ze zámoří. Právě velvyslankyně Kanady v ČR, paní Valerie Raymond dostala příležitost pronést pozdravnou řeč, v níž mimo jiné chválila vedení školy za brilantní organizaci a ujistila je podporou velvyslanectví i pro příští roky.

Témat bylo letos jako obvykle více. Nové poznatky z testování dřevěných konstrukcí a praktické důsledky pro navrhování představili přítomní profesoři z technických univerzit. Dále nové dřevěné materiály a polotovary – zde například pro mě byl novinkou dřevěný tvárnicový systém švýcarské firmy Steko. Vícepodlažní dřevostavby a požární odolnost – v Čechách díky bezdůvodně přísnějším normám celkem „ožehavá“ témata k diskusi. Doc. Kuklík ve svém příspěvku sliboval, že konstrukce se do budoucna snad budou pozuzovat podle reálného průběhu hoření, což by výzmaně prospělo i jejich prosazování a obhajování. Praktické testování (M.Růžička) potvrzuje, že i mnohem subtilnější konstrukce normovým požadavkům na prohoření a stabilitu bezproblémově vyhoví. Dalším tématem byly úspory energií a související ekologické aspekty – v dnešní době boomu úsporných opatření kvůli dotacím celkem obligátní záležitost. Dozvěděli jsme se, že dřevěných konstrukcí se dá s výhodou použít jako perfektního eko-izolačního fasádního nebo stěnového systému v kombinaci s nosným a tepelně akumulačním betovým skeletem nebo stropními prvky a tento trend se praktikuje na malých bytových, ale v zahraničí i na velkých stavbách občanské vybavenosti (J.Tywoniak, J.Smola). Dále jsme shlédli zdařilé rekonstrukce dřevěných budov např. kostel ve Slovenském Hronseku (Farkaš) a spoustu jiných neméně zajímavých přednášek. Vzhledem k jejich množství a tematické pestrosti by asi bylo smysluplné jednotlivé příspěvky rozdělit do okruhů a dodavatele či výrobce různých systémů možná úplně „vyseparovat“ do samostatného bloku.  

Organizačně byla akce perfektně připravena, s aktivním přispěním zaměstnanců a studentů školy, proto si neodpustím přidat na závěr malou pochvalu. Jak se ukázalo, nejen vzdělávací, ale i „společenský rozměr“ semináře je velice podstatný, kvůli tomu se sem spousta účastníků ráda vrací. Charakter ubytování v místním domově mládeže připomene mnohým studentská léta na koleji, ovšem těm, co zažili Strahov přijde jistě mnohem konfortnější; společenký večer je organizován včetně občerstvení a živé hudby. Zkrátka ideální podmínky pro odborné i méně formální debaty a výměnu zkušeností s dřevostavbami.