Momenty Introspekce: nový cyklus přednášek o architektuře

Datum konání: 12.10.2017, 18:30

Středa, 11. Říjen 2017 - 0:26
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

S nadcházejícím podzimem se blíží i čas druhého letošního přednáškového cyklu pořádaného spolkem Pěstuj prostor. Narozdíl od jarní série věnované současné architektuře se podzimní přednášky nazvané souhrnně Momenty introspekce zaměří na plzeňskou architekturu několika období od závěru 19. století do konce 80. let století minulého.

Momenty introspekce, Zdroj: Tisková zpráva
Fotoalbum: 

Fenomén plzeňské secese, moderny, tzv. sorely či panelové výstavby představí vždy dvě osobnosti z řad respektovaných historiků či teoretiků architektury, architektů či sociologů. Zatímco jeden z hostů bude místním odborníkem, druhý bude mít celorepublikovou působnost a nabídne potřebné souvislosti a srovnání. V prvním díle, který se uskuteční 12. října 2017 od 18:30 hod. v Měšťanské besedě v Plzni a který se soustředí na secesní architekturu Plzně v českém, potažmo evropském kontextu, vystoupí renomovaní historikové architektury a umění Pavel Zatloukal a Jan Mergl.

Jako první vystoupí s příspěvkem o zdrojích secesní architektury prof. Pavel Zatloukal, absolvent dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který byl v letech 1990–2013 ředitelem Muzea umění Olomouc a nyní přednáší na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zdroje secesního umění podle něj spočívaly především v pokusu o obrodu umění návraty k počátkům. V Anglii k prostému, pozdně středověkému sídlu drobné venkovské šlechty, v románských zemích (ve Francii a ve Španělsku), později i v rakouské monarchii k přírodě. U nerozlučného ornamentu k dalšímu prazdroji života – k ženě. Pavel Zatloukal ve svém příspěvku představí několik vybraných vrcholných příkladů, u nichž je to možné dokumentovat.

Na první dílčí přednášku naváže v druhé části večera příspěvkem o secesní architektuře v Plzni Jan Mergl, historik umění a architektury 19. a 20. století, který je odborným náměstkem ředitele v Západočeském muzeu v Plzni a na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáší o uměleckém řemesle. Pedagogicky působí i na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.

V plzeňské architektuře z doby kolem roku 1900 bychom jen stěží hledali objekty, jež by svým efektním vzhledem a stylovou čistotou na první pohled zaujaly coby reprezentativní příklady secesního stavitelství. Přesto však i ve zdejším umělecky konzervativním prostředí vznikaly stavby, které i přes určitou nenápadnost mají značnou architektonickou hodnotu a patří jim důležité místo v historii české secesní architektury. Právě jim, jejich autorům a významu a dalším souvislostem věnuje Jan Mergl svoji přednášku.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Momenty introspekce, jehož cílem je zprostředkovat zájmové i širší veřejnosti klíčová témata místní architektury 20. století a zasadit je přitom do celorepublikového rámce, se uskuteční ve středu 25. října 2017 od 18:30 hod. v jednom z tzv. Loosových interiérů – v někdejším bytě manželů Krausových v Bendově ulici v Plzni. V rámci přednášky nazvané Plzeň a moderní architektura vystoupí s příspěvky o moderní a modernistické architektuře v Plzni i dalších místech Československa dvojice historiků architektury – Lucie Valdhansová z Brna a „domácí“ Petr Domanický.

Sérií čtyř přednášek a diskusí chce spolek Pěstuj prostor podporovat a rozvíjet zájem místní odborné i širší veřejnosti o architekturu a vystavěné i krajinné prostředí města. Cyklus připravuje architekt a historik architektury Petr Klíma ve spolupráci s Davidem Brabcem a členy spolku Pěstuj prostor a za podpory města Plzně, Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.