Nápady pro Kulaťák

Datum konání: 12.10.2014 (Celý den)

Úterý, 20. Květen 2014 - 0:00
| Napsal:

Nápady pro Kulaťák je název studentského projektu, který ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 organizuje mezinárodní festival architektury Architecture Week Praha a Spolek posluchačů architektury. Součástí projektu jsou přednášky, studentské workshopy a výstavy.

LINE, Architektonivký projekt roku 2013, autor Radan Hubička
Fotoalbum: 
Studentský workshop - Nápady pro Kulaťák - architekt Bohumil Beránek
Studentský workshop - Nápady pro Kulaťák - architekt Radan Hubička
LINE, Architektonivký projekt roku 2013, autor Radan Hubička
Studentský workshop - Nápady pro Kulaťák - přednáškový blok
Studentský workshop - Nápady pro Kulaťák
Studentský workshop - Nápady pro Kulaťák

Dne 17. dubna 2014 proběhl v posluchárně 107 na Fakultě architektury ČVUT veřejně přístupný přednáškový blok s diskuzí na téma dalšího vývoje pražského Vítězného náměstí. Studentům přednášel Michal Hexner, urbanista (ČVUT), Bohumil Beránek, vedoucí odboru Územního rozvoje (Městská část Praha 6) a Radan Hubička, architekt a autor projektu LINE (Architektonický ateliér Radana Hubičky). Na tento přednáškový blok navázal o víkendu od 18. do 19. 4. 2014 workshop pro studenty Fakulty architektury ČVUT na téma nového pojetí Vítězného náměstí, který probíhal pod odborným vedením architekta Tomáše Valenty a kterého se zúčastnilo přes čtyřicet přihlášených studentů. Ti pak v deseti skupinách pracovali na zadaném tématu, tedy na návrhu řešení prostoru Vítězného náměstí.

Všechny výsledné práce, návrhy a projekty studentů budou představeny na několika výstavách – první výstava proběhla již v květnu v Galerii Chodník, dále, také v průběhu května na veřejném prostoru Prahy 6, kdy bude mít příležitost seznámit se s navrženými řešeními veřejnost a obyvatelé Prahy 6 a domácímu i mezinárodnímu publiku se výsledky tohoto netradičního studentského projektu představí na výstavě v Jiřském klášteře Pražského hradu ve dnech 15. 9. – 12. 10. 2014 v rámci mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014. Tam také mohou návštěvníci vidět výstavu projektů, přihlášených do soutěže o Cenu festivalu Architecture Week Praha za nejlepší architektonický projekt roku a rovněž projekt vítězný. V loňském roce cenu za Nejlepší Architektonický projekt roku 2013 získal projekt Line architekta Radana Hubičky, který bude realizován na Vítězném náměstí v Praze. Studentský projekt Nápady pro Kulaťák a navržená řešení části veřejného městského prostoru Prahy 6 představí studenti také na mezinárodní odborné konferenci na téma Současná architektura v historických souvislostech – Správa historické městské krajiny, která proběhne v rámci festivalu Architecture Week Praha 2014 dne 30. 9. 2014 a které se zúčastní odborníci na problematiku ochrany památek a architektonického dědictví s přihlédnutím k začleňování moderní architektury do historické zástavby.