Švýcarsko-česká inspirace - cyklus přednášek

Datum konání: 05.06.2014 (Celý den)

Úterý, 18. Únor 2014 - 14:20
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Kruh o.s. ve spolupráci s Fakultou architektury ETH v Curychu připravili pro zájemce o architekturu prestižní cyklus přednášek s názvem Švýcarsko-české inspirace. Během letošního roku v Praze vystoupí řada špičkových architektů, teoretiků a historiků architektury.

Fotoalbum: 

Jednotliví přednášející zde představí aktuální tendence ve světové architektuře, a to jak na praktické, tak teoretické rovině, a přiblíží publiku švýcarskou architekturu, která je jednou z nejkompaktnějších a nejinspirativnějších architektur v Evropě. Všechny přednášky jsou zdarma a budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. Projekt navazuje na úspěšné a divácky velmi navštěvované cykly představující architekturu jednotlivých evropských zemí – cyklus francouzský, španělský a holandský.

Sedm přednáškových a diskusních večerů bude probíhat od března 2014. Cyklus otevře ve čtvrtek 6. 3. 2014 architekt Christian Kerez, který v současnosti projektuje netradiční rodinný dům i do České republiky. Christian Kerez se narodil v roce 1962 ve Venezuele a vystudoval architekturu na škole ETH, kterou zároveň na přednášce bude zastupovat již jako profesor. Nejprve se intenzivně věnoval publikování na téma fotografie architektury, v současnosti se věnuje návrhům a pracuje na rozdílných projektech různého rozsahu ve Francii, České republice, Brazílii nebo Číně. Jeho projekty se objevují na většině významných přehlídek současného umění a architektury a věnují se jim prestižní světová média. Mezi jeho nejzajímavější realizace patří Muzeum umění ve Vaduzu – černý objekt uprostřed města, který projektoval společně s kanceláří Morger & Degelo Architects, a dále hojně publikovaná prosklená novostavba školy s odvážnou konstrukcí v Leutschenbachu v Curychu. Proslavil se ale i drobnou stavbou kapličky v betonu (Oberrealta Chapel) v 90. letech.

Přemýšlení a propojování architektury a umění představí dubnová přednáška teoretika architektury Philipa Ursprunga a architekta Toma Emersona. Philip Ursprung se intenzivně věnuje práci významného švýcarského studia Herzog & de Meuron, které hraje zásadní roli ve směřování světové současné architektury již od 80. let. Bude hovořit o ikonickém obratu v architektuře, na kterém se právě architekti Herzog & de Meuron podíleli. Philip Ursprung připravil výstavu Herzog & de Meuron: Archeology of the Mind a je autorem publikace Herzog & de Meuron: Natural History (2002). Londýnský architect Tom Emerson, působící na ETH jako asistent školy architektury a designu, je autorem četných článků o architektuře, umění a literatuře. Jeho nejnovějšími projekty jsou dvě galerie v Londýně: Raven Row ve Spitalfields a South London Gallery v Peckhamu.

Souvislost architektury, vědeckého výzkumu a konstruování představí Fabio Gramazio s Tonim Kotnikem, kteří se zabývají progresivním výzkumem a vývojem nových řešení v oblasti konstrukce a materiálů. V přednášce budou hovořit o paradigmatech navrhování založeném na pravidlech a budou se zde zabývat otázkou, jak díky digitální simulaci a digitální výrobě může architekt kontrolovat chování materiálu a proces výroby a pokoušet se spojovat digitální a přirozený svět do jednoho celku. Fabio Gramazio je architektem s mezioborovým zaměřením zahrnujícím počítačový design, robotickou výrobu a materiálovou inovaci. Založil první robotickou laboratoř pro architekturu a je průkopníkem v oblasti nových metod navrhování a výroby pomocí průmyslových robotů. Zabývá se možnostmi prototypické instalace v měřítku 1:1 a navrhováním roboticky vyráběných výškových budov.

Toni Kotnik se zabývá integrací vědeckého výzkumu do procesu navrhování a vztahem architektury a konstrukčního řešení. V červnu představí architekt Günther Vogt zahradní a krajinnou tvorbu v přednášce „Příroda měst“ – jakým způsobem lze vrátit do měst přírodu a kde je hranice mezi městem a krajinou. Jarní cyklus a přednášku o krajině uzavře přednáška Ákose Moravánszkeho, který se ve Švýcarsku věnuje dějinám východní a střední Evropy v 19. a 20. století. Je autorem několika knih, například práce o středoevropské architektuře Competing Visions: Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture, 1867-1918 (1998). Přednášku s názvem „Stavět oblaka. Atmosféry a švýcarská architektura“ bude věnovat současnému zájmu švýcarské architektury o atmosféru, míněno o důraz na přítomný okamžik a ponoření se do něj. Z příkladů, kterými se Ákos Moravánszky bude zabývat, je slavný švýcarský pavilon Petera Zumthora pro Expo 2000 či program meteorologické architektury představitele mladé radikální generace švýcarských architektů Philippa Rahma, který spojuje hédonistické a ekologicky šetrné prvky.

Přednáška položí otázku, jaký vztah má estetika atmosfér k údajné jednoduchosti tzv. švýcarského minimalismu. Švýcarský minimalismus a jednoduchost nepřímo odkazují k tradici české architektury a k teorii českého historika architektury Rostislava Šváchy o přísnosti české architektury („Architektura jako výraz morálního postoje“). Švýcarská architektura se v posledních dvaceti letech stala vzorem nejen pro české architekty, ale i pro architekty v Evropě a ve světě. Je inspirativní, sebevědomá a veskrze současná. Projekt „Švýcarsko-české inspirace“ by měl být živou konfrontací mezi švýcarskou a českou architekturou, a to jak na teoretické (přednášky, pracovní skupiny, sborník), tak i na praktické rovině (workshopy, exkurze). Měl by se stát místem setkání, přímého dialogu a zdrojem inspirace jak pro architekty, tak pro politiky a investory, zástupce odborných skupin a médií a samozřejmě také pro veřejnost. Nepůjde pouze o pasivní představení formou přednášek, ale i o semináře s přizvanými odborníky nebo intenzivní práci při workshopech, které povedou k hlubšímu poznání podstaty řešeného problému.

„KRUH i v letošním roce pokračuje ve zprostředkovávání dění v současné architektuře, letos ovšem v prestižní spolupráci s jednou z nejlepších institucí věnující se vzdělávání v architektuře, s Fakultou architektury na ETH v Curychu. Živá setkání s veřejností, ale i pracovní skupiny se švýcarskými a českými experty nabízí neopakovatelnou příležitost a prostor pro výměnu názorů a zkušeností,“ říká o připravované akci iniciátorka Marcela Steinbachová.

Jarní program

Čt 06/03/2014 Christian Kerez
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1

Čt 03/04/2014 Philip Ursprung + Tom Emerson
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

Čt 15/05/2014 Fabio Gramazio + Toni Kotnik
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

Čt 05/06/2014 Günther Vogt, Příroda měst + Ákos Moravánsky, Stavět oblaka. Atmosféry a švýcarská architektura
Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

Občanské sdružení Kruh pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem přednášek a diskusí je zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě širším vrstvám veřejnosti – tj. i mimo úzký okruh odborníků a studentů architektury. Kruh již uspořádal více než sto přednášek významných i začínajících českých a zahraničních architektů a teoretiků architektury, dva filmové festivaly o architektuře a výstavu Povolání: architekt(ka). Pravidelně vydává sborníky Textů o architektuře. Občanské sdružení Kruh je také iniciátorem celorepublikového festivalu Den architektury, který je pořádán po celé České republice za velkého zájmu veřejnosti.

www.kruh.info

www.denarchitektury.cz

Klíčová slova: