Vysoké Mýto by se mohlo dočkat nového parku za bývalým pivovarem

Datum konání: 14.10.2016, 10:00

Pondělí, 1. Srpen 2016 - 12:42
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Město Vysoké Mýto vyhlásilo architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh využití městských pozemků za bývalým pivovarem. Počítá zde s vybudováním městského parku s převažujícím klidovým využitím pro pobyt a relaxaci v zeleni.

Vysoké Mýto, park „Za Pivovarem“, současný stav – foto © archiv organizátorů

Soutěž byla zveřejněna na webu České komory architektů a na veřejném profilu zadavatele. „V loňském roce jsme se na setkání s občany i prostřednictvím ankety ptali na budoucí podobu parku. S našimi občany jsme se shodli, že by zde mělo být například místo pro posezení, vodní prvek a prostor pro rodiče s dětmi. Do soutěžních podmínek jsme také dali umístění veřejných toalet pro návštěvníky parku. Představujeme si, že park by měl být snadno průchozí pro pěší i pro cyklisty,“ řekl starosta František Jiraský.

Soutěžní návrhy budou přijímány do 14. října 2016. Do týdne potom zasedne porota složená ze tří nezávislých architektů, městského architekta a jednoho zástupce města. K jednání poroty budou přizváni další odborníci, jako například městský zahradní architekt. „Věřím, že budeme mít z čeho vybírat. Pokud půjde všechno podle plánu a vybereme vítěze soutěže, následovat bude zpracování projektové dokumentace, stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele. Ideálně bychom mohli park vybudovat v příštím roce,“ dodal starosta.

„Vybudování nového parku výrazně zvýší kvalitu života v této části města. Lidé potřebují více než jen soukromou zahrádku, park může sloužit jako přírodní zázemí k relaxaci i místo k setkávání. Oceňuji vedení města za poctivý přístup k tomuto projektu. Utváření nových parkových ploch ve městech není totiž v dnešní době samozřejmostí.“ sdělil Robert Sedlák z Nadace Partnerství, která spolupracovala na organizaci setkání s občany a přípravě a vyhodnocení ankety.