Výstava „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ zahájena

Pátek, 3. Červen 2011 - 2:00
| Napsal:

V budově Fakulty architektury v pražských Dejvicích byla zahájena výstava architektonických studií s názvem „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží.“ Společnost Masaryk Station Development zde vystavuje nápady sedmi architektonických studií, jak proměnit nevyužitý prostor kolem Masarykova nádraží v nové pulsující městské centrum.

„S ohledem na rozsah a význam tohoto území jsme se již v roce 2009 rozhodli oslovit vybrané osobnosti kulturního, architektonického a podnikatelského prostředí se žádostí o spolupráci při hledání neotřelého a nadčasového nápadu na způsob využití tohoto území,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel projektu, Masaryk Station Development a.s. (MSD). Společnost proměny tohoto prostoru diskutovala u Kulatého stolu s historiky, politiky i architekty a v loňském roce vznikla publikace studií nazvaná „Inspirace“. Letošní výstava „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ je výsledkem práce sedmi prestižních architektonických studií a představujeme na ní sedm zcela rozdílných pojetí tohoto prostoru. „Cílem bylo nalézt neotřelé myšlenky a nápady pro budoucí developerský projekt“, dodává Tomáš Kadeřábek. Výstava je otevřená veřejnosti do konce června a její součástí jsou také tzv. „Autorská čtení“, na kterých jednotlivá architektonická studia představí své návrhy. 

výstava

 

Více informací o projektu:

Masarykovo nádraží je nejstarším pražským železničním nádražím. Jeho vznik se datuje již do roku 1845, kdy zde byl zahájen provoz pro veřejnost mezi Prahou a Vídní. Již zpočátku jezdily dva vlaky denně, dnešní kapacita nádraží je 320 převážně regionálních vlaků za 24 hod. Prostor dnešního Masarykova nádraží a přilehlých pozemků je jedním z největších dopravních uzlů v hlavním městě, který propojuje příměstskou železniční dopravu, metro a ostatní složky MHD. Vlastní budovy a prostory nádraží jsou ve většině již za svou životností a jejich přestavba právě probíhá. S vědomím, že nejen obnova nádraží, ale i přeměna přilehlých ploch jsou nezbytné, vyhlásily v roce 2002 České dráhy, a.s. (ČD) výběrové řízení na strategického partnera, který by společně s Českými dráhami území investičně připravil a vhodně zastavěl. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Masaryk Station Investment, a.s. (MSI), jejímiž akcionáři byly společnosti ING Real Estate Development CR s.r.o., Sudop Group a.s. a Morávka Centrum a.s. MSI založila se společností ČD společný podnik Masaryk Station Development, který je za celkovou revitalizaci a rekonstrukci území zodpovědný. V roce 2010 došlo ke změně akcionářské struktury MSI a současnými akcionáři jsou Sudop Group a.s. a Morávka Centrum a.s. Společnost Masaryk Station Development, a.s. (MSD) je tedy společný podnik Českých drah, a.s. a skupiny investorů. V současné době realizuje rekonstrukci Masarykova nádraží a zároveň připravuje celkovou revitalizaci přilehlého, dnes již pro železniční funkci nevyužívaného území.