Z Hradu Bouzova odjeli evropští stavitelé ze slaměných balíků

Datum konání: 23.08.2011 (Celý den) - 27.08.2011 (Celý den)

Úterý, 25. Říjen 2011 - 2:00
| Napsal:

Zajímá Vás prefabrikovaný dům ze superizolačních stěnových modulů ze slámy v dřevěné konstrukci se základní hliněnou omítkou? Nebo hrubá stavba domu z velkých balíků postavená za týden?

Toto byly některá z témat prezentovaných evropskými stavebními firmami během konference o slaměném stavitelství, která se konala 26.8.2011 v Radničním sále na Bouzově. Konference byla součástí Evropského setkání stavitelů ze slaměných balíků – ESBG 2011. Setkání se zúčastnilo přibližně 110 inženýrů, architektů, pedagogů a stavitelů z 25 zemí (od Vladivostoku po Portugalsko, z Finska až po jižní Itálii), včetně zhruba 40 účastníků z Česka a Slovenska.

“Je úžasné vidět některé výsledky komercializace ve slaměném stavitelství, která probíhá posledních 15 let. Prezentace firmy Paille-Tech z Belgie a Ecococon z Litvy ukazují vysoce mechanizovaný proces montáže stěnových panelů v krytých prostorách výrobních firem připravených pro transport a instalaci stavebními dělníky nebo jeřábem na místě stavby během jednoho až dvou dnů. Toto je velmi slibný vývoj, který může oslovit běžné stavební investory. Mimoto bylo povznášejícídozvědět se o dvou nových iniciativách pro výuku a rekvalifikaci na slaměné stavitele financovaných Evropskou unií,”
řekl Max Vittrup Jensen – profesionální stavitel ze slámy a předseda Centra přírodního stavitelství Permalot, které pořádalo toto pětidenní setkání.
(www.jen-sen.cz /www.permalot.org )

Během posledních 10 let prodělalo slaměné stavitelství v České republice poměrně pomalý vývoj zapřičiněný kulturními, jazykovými a legislativními překážkami. Nicméně nyní je toto odvětví stavitelství na úrovni, kdy ho mnoho lidí začíná považovat za velmi atraktivní a moderní způsob stavění, což demonstroval zájem stovek rodin, které strávily neděli 28.8. návštevou některého z 27 obytných domů v České republice během “Dne otevřených dveří ve slaměných domech”.
V České republice již funguje několik slaměných domů v pasivním standardu, což dokazuje, že sláma je vhodný materiál k dosažení velmi přísných energetických parametrů. Významným způsobem se tak využívá místních materiálů místo importovaných produktů s vysokou spotřebou fosilních zdrojů. Toto se také odráží na finanční stránce, neboť tento stavební materiál je místně snadno dostupný a levnější než konvenční materiály. Při optimalizovaném stavebním procesu lze dosáhnout 40% úspory nákladů ve srovnání s obdobným nízkoenergetickým domem.

Během příprav na konferenci se na nás obrátili zástupci Evropské komise, neboť rozhodující činitelé mají zájem napropagaci konstrukcí s neutrálním CO2. Museli jsme vysvětlit, že slaměných domů se ještě nestaví dostatečné množství.

V Německu například existuje společnost, která je schopná vyrobit perfektně stlačené balíky v jakémkoliv potřebném rozměru, nicméně je třeba, aby se objevila stavební společnost, která objedná materiál pro stovky takových domů. Richard Lacortiglia z francouzské sítě slaměných staveb oznámil, že slaměné stavby byly zahrnuty do francouzského stavebního zákona. V České republice nestojí nic v cestě použití slaměných balíků včetně jejich aplikace jako nosné konstrukce. Vědci Jan Růžička a Jan Pokorný z ČVUT přinesli na konference vzrušující novinku o tom, že nosné slaměné konstrukce prošly úspěšně testem požární odolnosti REI120. Jinými slovy, dobře postavené stavbě, kde střecha spočívá zcela na stěně ze slaměných balíků, bude trvat minimálně 2 hodiny, než shoří.

Konferenci zakončil koncert na nádvoří Hradu Bouzov. V Centru přírodního stavitelství Permalot proběhl následně workshop stavění z velkých balíků. Během 10 dnů byla z 12 balíků (každý o váze 250 kg) postavena hospodářská budova. Další z doprovodných akcí je stavba autobusové zastávky na Bouzově, která je postavená ze dřeva a malých slaměných balíků. Tato bude trvalou upomínkou přítomnosti evropských stavitelů ze slámy na Bouzovsku.

Prezentace z konference a videoklipy z konference jsou dostupné na
www.slamenestavitelstvi.cz