Zdeněk Lukeš | Pražské pasáže III

Středa, 16. Listopad 2011 - 1:00
| Napsal:

Je to tak – dle soupisu paní Marcely Bendákové máme za sebou už padesát Psích vycházek! Jejich soupis bude brzy k dispozici na mých připravovaných webových stránkách v rubrice Psí vycházky a vyjížďky.

Za slunného, leč chladného počasí jsme vyrazili z Jungmannova náměstí, ke končila vycházka minulá (viz zde), nejdříve jsme prošli dvě pasáže, které jsou naproti sobě v nárožních palácích Adria a Ullmannova neorenesančního domu na rohu Národní a Perlové ulice. Obě jsou dílem Pavla Janáka – ta první ve stylu art déco, ta druhá, zvaná Zrcadlová, je funkcionalistická a byla vlastně reklamou fy Gottwald, která tam prodávala sklo. Blízko je v Jungmannově ulici pasáž ve funkcionalistickém obchodním domě Te-Ta (později Dům sportu) od Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha, vedoucí do Františkánské zahrady.

Dále jsme šli Národní ulicí a nahlédli z uličky Charvátovy do kdysi slavné pasáže funkcionalistického domu Svazu čs. Díla od Oldřicha Starého a Františka Zelenky. Dům je však už dlouho prázdný a v bídném stavu, ač je to chráněná památka. Možná pamatujete prodejnu ÚLUV a výstavní sál v suterénu. Pak naproti v pasáži v neorenesančním paláci Metro arch. Bedřicha Tesaře, kterou tam vybudoval ve 30. letech architekt Karl Ort.

Pak jsme odbočili do Spálené, kde je především obnovená pasáž v Krejcarově konstruktivistickém paláci Olympic z konce 20. let. O kus dál naproti se dá (bohužel jen ve všední den) projít komplikovaným průchodem a pasáží do Opatovické ulice k domu býv. Ottova nakladatelství (později Knižní velkoobchod). Dům a pasáž navrhl na počátku 20. let arch. Jan Chládek pro stavitele Bohumila Beladu.

Potom jsme odbočili do Lazarské a prošli pasáží napříč funkcionalistickým palácem Báňské a hutní společnosti s divadlem Komedie od Kotěrova žáka Josefa Karla Říhy a arch. Rudolfa Stockara. Pak jsme zatočili nahoru do Vodičkovy, kde je na rohu Navrátilovy ulice konstruktivistický palác Skaut Bohumila Slámy (autor budovy Čs. Rozhlasu) se stejnojmennou pasáží (nyní pojmenováno Dětská pasáž - pozn.red.). Konečně na Karlově náměstí je velmi hezká sklobetonová ztv. Václavská pasáž v býv. funkcionalistickém domě cukrovarníků od arch. Karla Schmeissera z konce 30. let. Ta ústí do Václavské ulice a tam naše trojdílné putování po pražských pasážích definitivně skončilo (první díl viz zde).

Foto autor, klipy Jiří Wagner
Psáno pro Neviditelného psa