Zelené stavění pro budoucnost I seminář

Datum konání: 22.06.2011, 13:00

Středa, 15. Červen 2011 - 2:00
| Napsal:

Seminář a představení projektu Otevřené zahrady a poradenského centra NNO v Brně pražské odborné veřejnosti.

seminář


Nadace Partnerství
pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odbornéProjekt Otevřená zahrada připravuje Nadace Partnerství na svých pozemcích na severním úpatí brněnského Špilberku od roku 2007. Nadace Partnerství chce vytvořit v samotném centru metropole v návaznosti na městský park hravou zahradu
pro environmentální vzdělávání škol i veřejnosti, propojenou s environmentálním poradenským centrem, které bude první
administrativní budovou v ČR v pasivním energetickém standardu respektující zásady „zelené“ výstavby. Do koncepční i
projektové přípravy přizvala nadace univerzitní pracoviště, neziskové organizace, nejlepší odborníky na ekologické
stavitelství, město Brno i Jihomoravský kraj. Kompletní projektovou dokumentaci od studie pro prováděcí projekt zpracovali
Projektil Architekti s.r.o. Záštitu nad projektem převzal primátor města Brna Roman Onderka. Projekt Otevřená zahrada
zvítězil také v soutěži Rok jinak Nadace Vodafone.

znalosti i služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje výsadbu stromů, ochranu přírody, šetrnou dopravu a turistiku, využívání
obnovitelných zdrojů energie a kvalitní veřejná prostranství. Během 20 let své existence podpořila prostřednictvím
nadačních příspěvků ve výši přes 273 miliónů korun 2 858 projektů. Společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku,
Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental Partnership Association.
Nevyřešíme problém za vás, vyřešíte ho s námi! 

Program:

12:45 – 13:00
Registrace

13:00 
Zahájení semináře

13:00 – 13:20 
Tomáš Kažmierski, MŽP: vize a naplňování prioritních os 6 a 7 OPŽP v budování infrastruktury pro environmentální vzdělávání a poradenství

13:20 – 13:35 
Miroslav Kundrata za investora – Nadaci Partnerství: Záměr projektu poradenského centra Údolní v Brně, přístup k zadání stavby, proces, vize do budoucna

13:35 – 14:00 
Prof. Jan Tywoniak, ČVUT: energetický koncept administrativní budovy, dilemata pro dosahování pasivního standardu u administrativního objektu

14:00 – 14:30 
Adam Halíř, Projektil architekti - generální projektant: architektonické a stavební řešení, výzvy a problémy stavby v centru města

14:30 – 15:30 
Moderovaná diskuze