Změna termínu: Seminář | Legislativní překážky vzniku kvalitního obytného prostředí

Datum konání: 30.06.2011, 13:00

Středa, 8. Červen 2011 - 2:00
| Napsal:

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ Z DŮVODU STÁVKY V DOPRAVĚ! Většina legislativních opatření regulujících výstavbu má v určité době své opodstatnění. Je ale velmi těžké odhalit moment, kdy se určitý požadavek již přežil a naopak začíná být kontraproduktivní. Jaká je možná další cesta? Jak se můžeme poučit z vývoje v zahraničí a z průkopnických staveb na našem území?

 seminář

Přednášející:Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o stavu současné legislativy a jejím vlivu na tvorbu kvalitního bydlení a městského prostředí. Chtěli bychom přispět k diskuzi mezi státní správou, samosprávou a profesními organizacemi i odborníky činnými ve sféře architektury, urbanismu a prostorového plánování. 

PhDr. JUDr. Jiří Plos (ČKA), Ing. arch. David Tichý PhD. (CKB), Ing. arch. Michal Kohout (Jiran Kohout architekti), Ing. arch. Petr Hlaváček (FA ČVUT), Ing. Pavel Štěpán (ČKAIT)