Betonový rodinný dům v lese u Buenos Aires

Středa, 20. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Majitelé si k vybudování letního domu vybrali místo v lese s náročným terénem. Jeho přítomnost však není překážkou pro okolní krajinu neboť zachovává krajinný ráz.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Maria Victoria Besonias, Guillermo de Almeida, Luciano Kruk
Ateliér BAK arquitectos
Spolupracovníci Sebastian Indri
Světadíl Amerika
Země Argentina
Město Mar Azul
PSČ provincie Buenos Aires
Datum realizace 2007
Zastavěná plocha 90.00m2
Plocha pozemku 595.50m2

Místo

Mar Azul je přímořské letovisko 400 km jižně od Buenos Aires s rozsáhlou pláží, s dunami a svěžím pralesem jehličnanů. Majitelé, členové studia, znali toto místo spousty let a k vybudování letního domu si vybrali místo v lese s náročným terénem. Přítomnost domu však není překážkou pro okolní krajinu a je zachován krajinný ráz.

Návrh

Ve skutečnosti bylo hlavní snahou propojení tématu funkce a estetiky konstrukce v této konkrétní atmosféře přímořského lesa. Výsledkem se stala velmi usopokojivá stavba, kde byl brán zřetel na zdokonalování zkušeností z předchozího projektu (Casa Mar Azul) a důležité bylo řešení systému k přizpůsobení se složitému terénu vybraného místa.

Při hledání alternativ se vyskytlo sice jen málo, ale přesto několik výrazných omezujících limitů: minimální dopad stavby na okolní krajinu, následujícím omezením bylo nastavení nízkého rozpočtu a téměř nulová údržba.

Konstrukce domu je postavena souběžně s dunami. Základy jsou v jednom z rohů polozapuštěné, dům tedy vychází z písku jako čistá forma s dvěma odlišnými fasádami.

Dům je částečně prosklen a opatřen posuvnými skleněnými stěnami, tím je umožněn výhled do dálky, ale zároveň je dům chráněn před pohledy z cesty. Skla a posuvné okno odráží krajinu.

Funkční uspořádání

Je přímo vzorové. Na přední fasádě je balkon vedoucí do hlavní místnosti. V zádní části domu jsou dispozičně umístěné koupelny, kuchyně a na konci se "odkrývá" jídelna. Dům má přístup vedoucí z veřejného pásma.

"Betonový nábytek" v ložnicích je odsazen 0,70 m od průčelí. Prosklené pevné panely mezi místnostmi mohou být v případě změny užívání zakryty nebo nahrazeny dveřmi.

Úpravy pro venkovní aktivity (prostor pro auto, relaxaci, opalování) byly opět ovlivněny zachováním přírodního rázu.

Konstrukční řešení

Podlaha domu 6,90 m x 14 m je překryta betonovou deskou, která je viditelná na vnějším obvodu a na některých místech je s přesahem. Dále má konstrukce domu tři nosné stěny. Vnitřní stěny jsou omítnuty a natřeny bílým latexem. Rámy otvorů jsou z tmavého bronzu a eloxovaného hliníku. Topení, protože zde není rozvod zemního plynu, bylo vyřešeno instalací topného tělesa do ložnice a předsíně. Koupelny jsou vybaveny elektrickým topením.

Konstrukční a estetický systém přímo pro dané místo

V přímořském lese vládne mírné mikrolikma (stín, slabý vítr) a vzhledem k tomu, že dům je vystavěn jako letní sídlo, byl realizován low-cost řešením rychlé výstavby. Beton byl vyroben s přídavkem plastifikátoru a díky své kvalitní odolnosti a nepropustnosti nevyžaduje již žádnou povrchovou úpravu, čímž bylo dosaženo nízkých nákladů jak na realizaci tak na budoucí údržbu. Také barva a textura betonu jsou diskrétní a v souladu s lesním prostředím.

Léčba světlem

Kvůli okolnímu prostředí lesa bylo nezbytné zajištění dostatčného přístupu světla do všech míst domu. Posílení osvětlení bylo docíleno  použitím skleněných panelů na obvodu stavby. Ovládání přístupu světla bylo řešeno závěsy.

Nábytek

Nábytek navržený do studie byl proveden s recyklovaného dřeva z kanadské borovice. Stůl je betonová deska připojená k vnějšímu oddílu systému. Dva kusy "betonového nábytku" rozdělují hlavní pokoje a mají funkce skladiště, skříně a stolu.

 

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org