Blok z domů - vítězný projekt soutěže Olověný Dušan 2016

Čtvrtek, 14. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Letošní olověnou sošku získala dvojice Pavla Maxová a Jan Novotný se svým projektem smíchovského bloku. Jednotlivé domy směrem do ulice tvoří kompaktní městskou zástavbu, v parteru oživenou systémem pasáží, sám o sobě je však každý jiný. Svou různorodostí tak nabízejí individuální možnosti bydlení pro co nejširší škálu obyvatel a pomáhají tak utvářet „zdravě fungující město.“

Pavla Maxová, Jan Novotný, Blok z domů - foto © Olověný Dušan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavla Maxová, Jan Novotný
Škola FA ČVUT – Ateliér Cikán
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 5 - Smíchov
Datum projektu 2016

Blok z domů

Pavla Maxová, Jan Novotný
Ateliér Cikán
vítěz kategorie Architektura a urbanismus, projekt

Blok se nachází na území bývalého nákladového nádraží Praha – Smíchov. Smíchov byl do 80. let 20. století průmyslově rozvíjen (Ringhofferovy závody). Vzniklo zde velké nákladové nádraží, které v dnešní době neplní svou funkci. Smíchov se stal rozvíjenou pražskou oblastí (centrum Anděl).

V současnosti je záměr na zástavbu bývalého nákladového nádraží Smíchov. Jedním ze soutěžních návrhů byla studie ateliéru D3A, s jehož urbanistickými principy náš ateliér Cikán dále pracuje.

Pracovali jsme na bloku umístěném v severovýchodní části urbanismu. Podél východní části bloku probíhá ulice Nádražní s tramvají, která je hlavní osou architektonického návrhu a propojuje oblast s Andělem. Na jihu se nachází Nové náměstí s kostelem.

Řešením uzavřeného bloku chceme dosáhnout charakteru kompaktního rostlého města (Vinohrady, Žižkov). Jednotlivé domy v bloku vnímáme jako individuality, nabízející různé možnosti bydlení pro celou škálu obyvatel.

Náš návrh se skládá z několika vrstev. V 1 NP vzniká systém pasáží, který je umístěn nad podzemními patry parkování a sklepů, které se dají využívat pro kluby nebo jako pronajímatelné jednotky k podnikání. V rámci pasáží vzniká mnoho komerčních příležitostí

Video se stručným popisem projektu přímo od autorů.

Za porotu Jakub Chuchlík:

Vítězný projekt devíti domů smíchovského bloku řeší téma individuálních potřeb v rámci kompaktní městské zástavby. Na podkladu srozumitelného ateliérového zadání a přiměřených urbanistických principů od kanceláře D3A programově nabízí širokou typologickou škálu, aby podpořil pestrost dějů v celém bloku i jeho okolí. Organizace bloku citlivě reflektuje současné i nové návaznosti, inovativně pracuje s tradičním prvkem pasáže a vhodně modeluje rozhraní veřejného, poloveřejného a soukromého prostoru. Jednotlivé domy jsou empatickou odpovědí na stanovené potřeby jejich obyvatel, díky čemuž získávají architektonicky silný charakter. Jejich celková skladba vytváří hravý výraz, který však neztrácí disciplínu a konzistenci bloku.

Prezentace projektu je monumentální ve své jemnosti a poetická ve své důkladnosti. Dokumentace mluví současným grafickým jazykem, kterým úsporně a věcně vypráví příběhy řešených domů a celého bloku.

Největší hodnotou projektu není osobitá autorská výpověď, ale pečlivý a nápaditý návrh kusu města. V kontextu školy a zvláště všech smíchovských projektů vzbuzuje otázku, proč není takovéto hledání specifické typologie a charakteru standardem. Mezi velmi kvalitními výstupy celého ateliéru projekt ční rozsahem a přesvědčivostí; ostatní profesionálně prezentované smíchovské projekty převyšuje lehkostí i svébytností; mezi projekty celé školy vyniká uměřeností i užitečností.