CEMEX BETONOVÝ DŮM - tým 20

Pondělí, 14. Listopad 2011 - 12:00
| Napsal:

Projekt týmu 20 ve složení Táňa Sojáková na kontroverzní téma Masarykovy čtvrti v pražské části Troja.

 KONCEPT DOMU V ZAHRADĚ

Projekt prezentuje koncept domu, který může být modifikován při jistém zachování základních principů domu. Může tak vzniknout celá čtvrt, která nebude unifikovaným sídlištěm, ale harmonickým celkem. Z návrhu lze odvodit několik variant domu, především co se týče jeho velikosti. Zde je prezentována nejmenší varianta domu pro 2 osoby.

HLAVNÍ PRINCIPY DOMU

// Dům je součástí zahrady. V jejím těsném spojení. Cílem návrhu bylo vnímání zahrady v každém okamžiku pobytu v domě >> vizuální spojení skrz naskrz domem. Všechna okna a vnitřní skleněné dveře umožňují průhledy z jedné části zahrady do druhé.
// Stupňování jednotlivých úrovní domu sleduje spád terénu.
// Obytný prostor je situován na opačném konci od vstupu >> okamžik překvapení - výhled do krajiny. Ostatní pokoje jsou orientovány do zahrady na západní stranu.
// Z exterieru je dům definován dvěmi deskami mezi kterými jsou dekorované stěny. Materiálem fasády je pohledový beton (hladký+strukturovaný).
// Obytné místnosti jsou orientovány primárně na jih a západ.


DISPOZICE

Do domu vstupujeme ze severu přes filtr zádveří. V blízkosti vchodu je koupelna a WC. Dále na chodbě je umístěna ložnice a v závěru chodby se otevírá velký obytný prostor s výhledem do zahrady i na Prahu. Výškový rozdíl obytného prostoru oproti vstupu je 2,20m.

KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je stěnový systém. Obvodové stěny tvoří betonový sendvič ( 12cm nosná betonová stěna + 12cm tepelná izolace + 8cm pohledový fasádní beton).
Desky vymezující horizontální konstrukci jsou z prosvětleného betonu. Stěny vyplňující prostor mezi nimi jsou z tmavšího strukturovaného betonu. Vnitřní příčky jsou taktéž z betonu.
Střechu tvoří železobetonová konstrukce. Na ní je vegetační střecha ve spádu 18%.
Sloupky terasy jsou betonové. Vodorovné trámy terasy jsou ze dřeva.
Dveře jsou průhledné a průsvitné. Koupelnové okno je průsvitné.

Ochrana před slunečním zářením

Proti přehřívání domu pomáhá vegetační střecha a terasa, která bude v teplých měsících zarostena popínavými rostlinami. Bude tak vytvářet příjemné klima jak na terase, tak v obytném prostoru.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhujeme zachovat stávající parcelaci pozemků. A to především z důvodu vlastnických vztahů a celkové reálnosti projektu. Zároveň ale považujeme za vhodnou výměnu pozemků náležících hl. m. Praze v severní části za soukromé pozemky v západní části, tak aby se udržela kompaktnost výstavby. Důležité je také zachování hlavních tras a otevřenost celé krajiny. Projekt by měl vést také k pozvednutí úrovně veřejného prostoru. Nezbytné je stanovení regulace v území.

NÁVRH REGULACE PRO MASARYKOVU ČTVRŤ

// Čistě obytná čtvrť.
// Maximální výška domu dvě nadzemní podlaží.
// Maximální zastavěná plocha pozemku 15%.
// Maximální zachování původních vegetačních ploch.
// Koncept bydlení v zahradě.
// Fasády by neměly být z reflexivních materiálů, neměly by narušovat panorama Troji. Nejlépe přírodní tóny barev. Doporučení vegetativní střechy.
// Parkování podél ulic.
// Nízké, pokud možno co nejvíce transparentní oplocení pozemků.

 Podpořte své favority i v hlasování na Facebooku zde!

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.