Cena Bohuslava Fuchse: oceněný projekt | Vyhlídka pro nevidomé

Úterý, 23. Červen 2015 - 0:00
| Napsal:

Další projekt, jenž zaujal porotu studentské soutěže O Cenu Bohuslava Fuchse, se osobitým způsobem věnuje opět tématu otisku v krajině. Okolní krajinný ráz se v návrhu Markéty Mrlíkové promítá do objektu akcentující výjimečné místo v krajině.

Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - vizualizace © Markéta Mrlíková
Fotoalbum: 
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - vizualizace © Markéta Mrlíková
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - vizualizace © Markéta Mrlíková
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - vizualizace © Markéta Mrlíková
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - situace © Markéta Mrlíková
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - situace © Markéta Mrlíková
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - půdorysné schéma © Markéta Mrlíková
Soutěž O Cenu Bohuslava Fuchse, oceněný projekt, Markéta Mrlíková - schéma © Markéta Mrlíková
Katalogový list: 
Autor Markéta Mrlíková
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum projektu 2015

Konceptem je otisk okolní krajiny do jednoho místa. Celková podoba je ovlivněna subjektivním pocitem z místa a okolí a tak je i prezentována. Tento subjektivní pocit je vtisknut do struktury, která umožňuje ostatním srovnat svůj pocit z krajiny s jiným. Struktura je pojata jako haptická, a proto nemá být vnímána pouze zrakem, ale naopak rozšiřuje prožitek z místa i o dotek.

Jednotlivé prvky jsou, jako korále, navlečené na kruhu, jenž je základním půdorysným prvkem. Prvky neodpovídají žádným reálným řezům terénem, ale naopak jsou deformovány tak aby co nejlépe podchytily podstatné dominantní body v okolí. Deformovány jsou veškeré rozměry a to včetně vzdálenosti jednotlivých bodů navzájem od sebe.

Struktura je tvořená z betonových desek, které podél kruhu mění svou výšku, šířku i sklon. Ve vrcholných dějových bodech, jenž znázorňují dominantní prvky krajiny, jsou desky vetknuty kolmo do terénu. Tímto kolmým osazením vzniká při dotyku silný pocit změny - dominanty. Od dominantního bodu se ostatní desky pomalu sesouvají až dochází ke srovnání s okolním terénem. Stejně tak mezi jednotlivými dominantami v reálným okolí jsou šedá místa, která se vpíjí do krajiny a neupoutají nikterak naši pozornost.

Desky jsou navrženy tak aby bylo reálné je osadit bez použití těžké techniky a mokrých technologií, při jejich vztyčení a stabilizování.