Centrum finančního okrsku krále Abdullaha

Čtvrtek, 1. Září 2011 - 2:00
| Napsal:

AMP arcquitectos zvítězili v soutěži na vytvoření atraktivní stavby v Rijádu - hlavním městě Saudské Arábie. Podívejte se na jejich řešení a zůčastněte se festivalu ARCH FOR PEOPLE, jehož čestným zahraničním hostem budou právě AMP arcquitectos.

Tato stavba je součástí "balíčku" pro zvýšení atraktivity daného území. Jeho architektonické řešení je ovlivněno tváří ostatních atraktivních činitelů v okolí.

Fyzické, klimatické a městské podmínky Rijádu diktují tvář architektonického návrhu. Nová stavba musí dodržovat základní podmínky udržitelnosti a plánování v KAFD (The King Abdullah Financial District). Hlavní myšlenkou je vytvořit ze Světového obchodního centra ikonické "jádro města".  Jádro KAFD je projekt, který je velmi významný pro budoucnost této oblasti Saudské Arábie. Snaží se vyjádřit skutečnou povahu oblasti, její silný charakter.

Pro území parcely 6,07, které má v územním plánu dané využití "vládní, instituconální a společenské" jsme navrhli objekty pošty, policejní stanice, hasičského sboru a administrativy místní správy.

Důležitou podmínkou je vyřešení ochrany fasád před slunečním zářením. Jednou z možností je vytvoření fasád z tepelně izolačních dvojskel. Vzhledem k písečným bouřím a extrémním klimatickým podmínkám musí být hlavní průčelí velmi odolné. Objem a fasády se brání působení tepla různými tvary v závislosti na orientaci ke světovým stranám. Tímto způsobem získáváme silnou architektonickou strukturu, která je v harmonii s monumentální krajinou Rijádu.

Budova se skládá z podlaží parkingu s kapacitou cca 85 parkovacích míst. Návrh řeší 4 různé varianty s ​​nezávislými pěšími vstupy. Ve spodním podlaží bude požární stanice s velkým prostorem s celkovou plochou 2500 m² pro přístup vozidel. Při jedné straně této stanice bude pošta s poměrně velkým prostorem pro řešení pěšího provozu. Na opačné straně se nachází policejní stanice, která má samostatný přístup a zabírá 3 podlaží. V této multifunkční budově také najdeme řídící středisko kontrolní a sledovací služby, která zajišťuje bezpečnostní systém v KAFD, stejně jako kontrolní pulty národních agentur jako policie, hasiči a lékaři.

Vzhledem k vysokému procentu slunečního záření a vysokým teplotám Rijádu jsme považovali za nezbytné najít způsoby ochrany staveb, zejména interiérů, před tímto extrémních klimatem. Takže přímo pod vnější vrstvou fasády jsme navrhli systém větracích komor, které zvyšují komfort v interiéru a chrání před teplem. Fasáda obsahuje moduly EFTE - velmi tenké flexibilní solární buňky (s velmi tenkou vrstvou amorfního křemíku) jehož vizuální vlastnosti jsou podobné průsvitnému sklu. Hlavní charakteristiky těchto fotovoltaických solárních modulů s tenkou vrstvou buněk jsou: 1.optimální výroba el. energie i při nepříznivých úhlech dopadajícího záření 2. minimalizuje nutnost chlazení interiérů budovy. 3.vysoká schopnost zachytit energii dokonce při nepravidelném záření. 4.získaný výkon: 45/50 Wp/m2.

Chcete-li se dozvědět více, přijďte na festival ARCH FOR PEOPLE.

 

 

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.