Černý plášť nové smuteční síně v Broumově kontrastuje se světlým interiérem z modřínového dřeva

Úterý, 7. Květen 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekt Pavel Rydlo společně s kanceláří INS spol. s.r.o. navrhl novou smuteční síň ve východočeském Broumově, která nahradila starší objekt ve špatném technickém stavu. Stavba se nachází v sousedství významného historického kostela Panny Marie. Smuteční síň tvoří kontrastně řešená dřevostavba: její fasády i střechu pokrývá černý plech, interiér včetně veškerého mobiliáře ovšem modeluje světlé modřínové dřevo. Podobně symbolicky pojali architekti také okolí stavby, které rozdělili do části "rajské zahrady" a "říše mrtvých".  

Smutečí síň Broumov, INS spol. s.r.o., d3D  © Pavel Rydlo
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavel Rydlo
Ateliér INS spol. s.r.o., d3D dřevo ve třech dimenzích
Zodpovědný projektant
Spolupracovníci Petr Šulc
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Broumov
Ulice, číslo Křinická
Suma 10 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2015
Datum realizace 2018
Zastavěná plocha 275.00m2
Plocha pozemku 2 032.00m2
Poznámka

Míst k sezení: 63

Obestavěný prostor: 1960 m3

Nová obřadní síň se nachází v sousedství Broumovského hřbitova s dřevěným kostelíkem Panny Marie, který je nejstarší dochovanou stavbou ve střední Evropě a národní kulturní památkou. 

Na pozemku pro síň byl původně evangelický hřbitov, před roky zrušený. V 60-tých letech minulého století zde byla postavena obřadní síň, která již měla v dnešní době díky špatným základům porušenou nosnou konstrukci nestejnoměrným sedáním stavby na místech bývalých hrobů, nevyhovující střešní konstrukci, izolace, výplně otvorů a zázemí. Po zvážení charakteru původní síně a všech potřebných nákladů jsme se rozhodli navrhnout novou stavbu. 

Nová síň obnovuje svou polohou a hlavní přístupovou cestou osové uspořádání bývalého hřbitova, které stále připomíná místo vstupu uprostřed původního stromořadí podél silnice. Pozemek je rozdělen na dvě poloviny. První část „rajská zahrada“ s hlavní cestou má travnatou plochu s nově vysázenými listnatými stromy. V druhé části pozemku „říši mrtvých“ je umístěna budova síně se zázemím. 

Dřevěný kostel Panny Marie a obytné domy v blízkém okolí mají genius loci původní zástavby na Broumovsku, který byl časem novou zástavbou oslaben. Navržená síň se snaží původní charakter místa posílit. Typický “Heimatstil” tvar sedlové střechy je v interiéru otevřen do prostoru síně. Ovlivněna místem, výhodným statickým řešením a ekonomicky je hlavní konstrukce síně i zázemí ze dřeva. Prostor síně je osvětlen oknem ve střeše nad místem pro rakev a velkým oknem vedle lavic, orientovaným ke skupině stromů. 

Nová síň je založena na železobetonové desce pro eliminaci sedání stavby na nestabilním podloží bývalého hřbitova. Nosná dřevěná konstrukce je rámová z lepených nosníků s difúzně otevřenou skladbou v nízkoenergetickém standartu.   

Na začátku stavby byl proveden archeologický průzkum a všechny nalezené ostatky byly uloženy na sousedním hřbitově.