Cesta z města

Pondělí, 28. Červenec 2014 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Lesní „zašívárna“, kde můžete nerušeně vnímat ticho a klid okolní přírody. Použitý materiál – dřevo z místního zdroje – i fakt, že stavba vznikla svépomocí, umocňuje pozitivní pocit z tohoto nevšedního příbytku.

Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Fotoalbum: 
Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto exteriéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto interiéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto interiéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - foto interiéru © Jan Kuděj
Uhlík architekti - lesní útulna - pohled shora
Uhlík architekti - lesní útulna - řezopohled
Uhlík architekti - lesní útulna - řezopohled
Katalogový list: 
Autor Petr Uhlík, Jan Šorm, Přemysl Jurák
Ateliér Uhlík architekti
Spolupracovníci Martin Pazderník
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum realizace 2013
Materiál

Náš klient za námi přišel s myšlenkou udělat v krajině svůj úkryt, „zášivárnu“, kde bude nabírat sílu pro náročnou práci v Praze. Vyrazili jsme s ním na do kraje mezi středními a jižními čechami, odkud pochází a kam od dětství rád jezdí. Zavedl nás na pozemek uprostřed polí a lesů a luk, plný zvláštních balvanů, do místa odlehlého a tak trochu zapomenutého. Nejlépe ji charakterizují slova kronikáře z blízké vesnice : „ Krajina kolem jest tichá a velmi zdravá. Kdo v tuto krajinu zavítá, bývá uchvácen tajemným klidem, jelikož není nikde v okolí žádného průmyslného podniku a lidé se živí hlavně polním hospodářstvím a chovem dobytka. …. Stavení jsou většinou dřevená a slámou krytá, což mile působí na oko pozorovatele a hlavou kmitnou dávno¬věké vzpomínky jak bývalo jindy a jak jest dnes. Lidé zdejší krajiny jsou pracovití, povahy dobrosrdečné, ducha zbožného. Ze žulových balvanů, kterých jest zde dosti, tesají se různé potřeby.“ Magická krajina ve spojení s klientovým záměrem si nás okamžitě získala. Z klienta se mezitím stal náš kamarád a my se rozhodli, že „útulnu“ jak jsem ji později nazvali, postavíme sami vlastníma rukama. Stavební materiál byl předem dán: základem bylo dřevo z blízkého lesa, vše ostatní z využítím místních zdrojů a řemeslníků.

Navrhli jsme kompaktní uzavřený objem, volně stojící objekt na balvanech se zvedlou zádí na velkém balvanu. Uzavřený černý objekt z opáleného dřeva. Uvnitř skrývá jeden spojitý vnitřní prostor o rozměrech 3,1x 5,8m. Ve vstupní části volná rovná plocha v délce 2,3 m s výškou tak akorát pro stojícího člověka, otevřená velkou prosklenou plochou na výhled. Zbytek délky objektu je stupňovitě zvednut k otvoru směrem do korun stromů zakončen plochou pro ležení. Tedy prostor multifunkční nejen na přebývání, ale i na menší akce, představení, rozjímání atd. Pod jednotlivými stupni je úložný prostor, překlopením jedné z lavic vzniká druhé dvojlůžko. Oba prosklenné otvory se zavírají velkými okenicemi , ten větší pomocí kladky a navijáku s klikou. Pro chladnější období je stavba vybavena malými kamny s zaústěnými do plechového komínu.

Základní nosnou kostrou útulny je trámková konstrukce, která vznika ve spolupráci s místními tesaři. Vně je celá obita prkny s polodrážkou následně opálenými. Materiál pro prkna i trámky je vytěžen z majitelova blízkého polomu. Vnitřní prostor je zcela opláštěn OSB deskami , které zároveň konstrukci ztužují. Střecha je překryta dvěma vrstvami asfaltových pásů. Odvodnění obstarává našikmo uložený ocelový L profil, který je zároveň v části nad velkým oknem konzolou pro osazení vodicích kol kladky. Všechny ocelové prvky připravil dle naší dokumentace zámečník s blízké vesnice. Stavbu jsme smontovali během několika prodloužených víkendů mezi podzimem 2012 a jarem 2013.