Dobřichovická Bouda

Pátek, 26. Červen 2015 - 0:00
| Napsal:

Každý, kdo tudy párkrát projížděl, ji zná nebo si jí alespoň povšiml. Stojí tu už deset let a stále dobře funguje a to i díky promyšlenému návrhu a kvalitnímu provedení stavby pod dohledem architekta Tomáše Klance.

Tomáš Klanc, Bouda - foto © Ondřej Polák
Fotoalbum: 
Tomáš Klanc, Bouda - foto © Ondřej Polák
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © Ondřej Polák
Tomáš Klanc, Bouda - foto © Ondřej Polák
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - situace © atelier Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - půdorys 1.N.P. © atelier Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - půdorys 2. N.P. © atelier Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto ze stavby © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto ze stavby © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto ze stavby © archiv atelieru Klanc
Tomáš Klanc, Bouda - foto ze stavby © archiv atelieru Klanc
Katalogový list: 
Autor Tomáš Klanc
Ateliér atelier KLANC
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Dobřichovice
Datum realizace 2005
Užitná plocha 210.00m2
Zastavěná plocha 110.00m2

Stavební záměr

Pod korunami stromů na rohu Dobřichovického parku na křižovatce cest na Karlštejn a do Karlíka stojí Bouda. Je to dům služeb, který k sobě láká život z celého okolí. V přízemí Boudy je obchodní pasáž, kde je stále otevřeno, koupíte si tam, na co si vzpomenete. V Boudě voní čerstvé pečivo, je tam co pít i číst. V Boudě si dáte dobrou kávu, vyberete peníze z bankomatu. V prvním patře Boudy je restaurace s posezením a italskou kuchyní. Bouda má i čerpací stanici pohonných hmot a LPG. V Boudě potkáte známé, u Boudy si dáte schůzku, zde se dozvíte, co je v obci nového. Bouda vás vždy překvapí, Bouda je naše máma a má ji u nás každý rád.

Konstrukční a stavební řešení

Výstavba Boudy probíhala cca půl roku na přelomu roku 2004 a 2005 za pomoci místních dodavatelů a řemeslníků s využitím jednoduchých a logických stavebních postupů pod vedením architekta a koordinátora stavby v jedné osobě. Tímto způsobem se podařilo díky osobnímu nasazení všech zúčastněných a kreativnímu přístupu investora udržet náklady ve snesitelné výši. Dům je přitom vybavený v té době nejlepší dostupnou technologií a materiálovým vybavením.

Bouda je založená na místě původního dřevěného kiosku „plynboudy“ na betonových pasech a ŽB základové desce. V průběhu výkopových prací jsme narazili na prvorepublikové základy kina a na stejně tak dlouho nevyváženou jímku, kterou jsme samozřejmě nejdříve vyvezli a následně zasypali. Obvodové cihlové keramické zdivo tl. 450 mm tvoří směrem do parku dvoupatrovou statickou a tepelně akumulační vnější skořápka objektu. Do té je z uliční strany jakoby vestavěná trámová tesařsky řešená uliční fasáda skládající se ze čtveřice nosných sloupů do Y, které svým sochařským pojetím tvoří nezaměnitelnou tvář Boudy a pomáhají zavětrovat jinak subtilní konstrukci domu. Středem těchto sloupů jsou v úrovni stropu vytažené dřevěné konzoly navazující na průvlaky stropní konstrukce, které jsou připravené pro umístění reklamy nebo zastřešení chodníčku.

Dřevěná vestavba uliční fasády tvoří v přízemí nosnou konstrukci obchodní pasáže, která je po celou dobu provozu Boudy neomezeně přístupná. Zastřešený a otevřený prostor pasáže má na jedné straně regály a prodejní pulty obchodu a na druhé straně trojici prosklených posuvných výloh, které propojují pasáž s chodníkem a zpevněnými plochami areálu. V patře, kde se výrazně uplatňují v dřevěné konstrukci zdvojené sloupy do V, je celostěnové uliční prosklení restaurace, které je v menším provedení zopakované i na druhé straně restaurace směrem do parku.

Parkové okno vtahuje do interiéru restaurace stíny a věčný pohyb větví a listí v korunách stromů. Střecha objektu je řešená jako pultová s dynamicky zvednutým nosem štítu na čelní – uliční fasádě, který vytváří místo pro umístění reklamy. Obklad štítu je z odřezků dřev použitých na konstrukci domu. Strop nad přízemím měl být původně také dřevěný, nakonec byl ale kvůli lepší únosnosti realizovaný jako plechovo betonový s tím, že nosné ocelové prvky stropu logicky navazují na dřevěnou vestavbu fasády a krovu do zděné obvodové skořápky. Vlnitý plech včetně ocelových prvků stropu zůstal do interiéru přiznaný. Rozvody elektřiny a tepla v sálavých stropních panelech jsou záměrně ponechány viditelné a vždy snadno přístupné v případě dalších úprav. Zdrojem tepla v celém objektu je plynový kotel se zásobníkem na TUV doplněný solárními panely na střeše. Prostory restaurace jsou vybavené VZT v kuchyni a klimatizací v odbytové části.

Zastřešení výdejních stojanů pohonných hmot je oproti zažitým zvyklostem řešeno ze dřeva za pomoci ocelovým lanem předpjatých dřevěných trámů s rozponem 10 metrů, které jsou vsazené s dilatací a možností pnutí v ocelové příhradovině vzniklé nastavením dvojice ocelových U profilů. Dochází tak k výrazně vyšší prostorové tuhosti jinak subtilní ocelovo dřevěné konstrukce. Střechou prorůstá strom, který je zalévaný dešťovou vodou svedenou ze zastřešení.

V okolí objektu byly provedeny odborné zahradní a sadové úpravy. Objekt Boudy včetně venkovní paluby na sezení, ochranné kamenné zdi, žulové dlážděné plochy chodníku kolem domu a mlatových parkových chodníčků je součástí celkového zahradního řešení Dobřichovického parku.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.