Dům s lunárním charakterem

Úterý, 18. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal:

Tento kvádr divadla v belgickém městě Mechelen je definován svým mimořádným povrchem z měděné slitiny, který je moderním odrazem složité gotické kružby věže katedrály a zároveň inspirován přistávacím měsíčním modulem. Jeho architekt Oscar Rommens ze studia import.export ARCHITECTURE prozradí více.

import.export ARCHITECTURE, The Moon – foto © Filip Dujardin
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér import.export ARCHITECTURE
Světadíl Evropa
Země Belgie
Město Mechelen
Ulice, číslo Minderbroedersgang 3
PSČ 2800
Datum projektu 2011
Datum realizace 2015
Poznámka

Foto © Filip Dujardin

Po více než 50 let je „The Moon“ hlavní základnou dětského umění v centru města, sdružující divadlo, výtvarné umění, poezii… a obdiv. S téměř čtyřmi stovkami představení a každoroční návštěvností kolem 40 000 návštěvníků nebylo žádným překvapením, že stávající budovy zastaraly a byla potřeba důkladná obnova. Staré sály již nesplňovaly technické a bezpečnostní požadavky a modernímu umění nabízely jen málo možností.

Náš vítězný návrh, vzešlý z architektonické soutěže, zahrnoval rekonstrukci stávajících budov – v úzké spolupráci s architekty Beeck/Oostpool – a projekt nového, malého divadelního komplexu mezi historickými budovami, vedle původní střechy a ve stínu věže věhlasné katedrály sv. Rombouta, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. Zlatá krychle obsahuje malý sál s plně prosklenou kavárnou dole, spojující Měsíc se sousedními stavbami, také zasvěcenými umění.

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUP K PROJEKTU

Hledali jsme alternativu ke konvenčnímu způsobu projektování shora-dolů, který se efektivně krok za krokem přibližuje od městského měřítka, přes architekturu budovy, až k mikro-měřítku interiéru a nábytku. Namísto toho jsme formulovali synchronní proces projektování ve vícenásobných měřítkách a oborech. Tento mnohostranný přístup, který kombinuje územní plánování, architekturu, památkovou péči, technologie a dokonce i interiéry, vyústil v plně integrovaný projekt.

Tento přístup vytvořil osobité vizuální, fyzické a hmatové vztahy mezi novou budovou a okolními historickými budovami, stejně jako zprostředkující „kulisou“ okolí se specifickými rámovanými pohledy z budov a přes ně do okolí divadla. Vznikla tak také struktura celého komplexu, s nezávislými cirkulačními trasami pro širokou veřejnost, herce i administrativu, a také řada zážitkových míst, každé s vlastním charakterem, atmosférou, architektonickým jazykem a detaily.

NA POVRCHU MĚSÍCE

Hned od začátku nám název centra – Měsíc – vybavil obrázky lunárního modulu Apollo 11 a jeho zmačkaného zlatého kovu na dolní části. Chtěli jsme tento vzhled použít na novou krychlovou přístavbu, zrcadlící moderním způsobem, pokud jde o bohatost a řemeslnost, charakter kamenné věže katedrály. Bylo výzvou dosáhnout toho v rámci skromného stavebního rozpočtu.

Během počátečních pokusů jsme experimentovali s lisováním a ohýbáním plechu přes břit. Závěrečné testy prováděl odborný dodavatel tak, aby dosáhl série jemných rýh – téměř 3D – ale ne docela. Poté bylo lisovacími formami vyrobeno sedm různých vzorů panelů, z nichž každý má lomy napříč pod různými úhly a s různou intenzitou. Rotací a mísením různých panelů vznikl efekt náhodnosti. I když je zachována svislost překrývajících se panelů, poskytujících tak fasádě její strukturu, většina příčných spojů není horizontálních, což povrch dále fragmentuje.

Další příklady použití mědi najdete na adrese www.copperconcept.org