Elegantní kontrast

Pondělí, 21. Prosinec 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Koncept dostavby základní školy podle návrhu Ondřeje Tučka je postaven na kontrastu dvou hmot – původní rekonstruované budovy a nové přístavby. Oba objekty se liší jak tvarem, tak metriálem, dohromady však působí jako jeden elegantní soubor.

Architekt Ondřej Tuček, Přístavba a rekonstrukce obecní školy Hovorčovice – foto © archiv autora
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ondřej Tuček
Ateliér Architekt Ondřej Tuček
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hovorčovice
Ulice, číslo Revoluční 903
PSČ 250 64
Datum projektu 2014
Datum realizace 2015
Zastavěná plocha 373.00m2
Plocha pozemku 1 279.00m2

Nová škola vznikla rekonstrukcí a přístavbou historické budovy, pocházející zřejmě zhruba z poloviny 19. století, a která v průběhu dob měnila svou funkci a byla mnohokrát přestavována. Škola zde sídlila od 50. let do roku 2000, od té doby dům chátral.

Koncept dostavby je postaven na kontrastu dvou hmot – původní rekonstruované budovy a nové přístavby. Oba objekty se od sebe na první pohled liší jak svým tvarovým řešením (sedlová vs. plochá střecha), tak i materiálem fasády (obyčejná omítka vs. obklad cihelnými pásky) a tvaroslovím okenních otvorů.

Původní budova byla uvedena do původní archetypální podoby, která zdůrazňuje její historický význam a dominantní roli v urbanismu obce. Bylo nutno nahradit dožilé stropní a střešní konstrukce a vyřešit izolaci spodní stavby. Budova byla celkově zrekonstruována včetně zcela nové konstrukce střechy a stropů. V maximální možné míře byly využity stávající otvory dveřní i okenní, pouze v severní a západní stěně došlo k mírnému přeformátování některých otvorů a vybourání nových tak, aby vnitřní prostory byly řádně osvětleny.

Nová střecha byla o cca 1,2 m zvýšena, aby podkrovní prostory měly dostatečnou výšku a tím pádem využitelnost. Střecha s monolitickou konstrukcí byla provedena jako bezpřesahová, se skrytými žlaby i dešťovými svody a má plechovou pozinkovanou krytinu.

Přístavba se záměrně od hlavní budovy výrazově liší. Je napojena v místě stávajícího schodiště komunikačním krčkem, do něhož zároveň ústí i hlavní vstup. Umístění přístavby při severo-východním rohu pozemku optimálně využívá školní pozemek a ponechává velkou rezervu pro umístění hřiště a školní zahrady. Stavebně jde o jednoduchý třípodlažní hranol, prostě položený podél původní budovy. Jeho proporce jsou však štíhlejší a jeho perforace nepravidelně rozmístěnými okenními otvory dvou rozměrů vnáší do celkové kompozice hravost a modernitu.

Škola poskytuje zázemí pro 5 kmenových učeben 1. stupně, jídelnu s přípravnou, družinu, knihovnu a šatnové a sociální zázemí. Nový hlavní vstup je umístěn ve spáře mezi oběma budovami do prostoru spojovacího krčku. Na vstup navazuje hala se schodištěm a výtahem, odkud jsou přístupné šatny, družina a školní jídelna.

Jídelna je doplněna přípravnou obědů z dovezených polotovarů či jen ohřevem dovezených pokrmů. Zásobování jídelny probíhá nezávisle vlastním zadním vstupem. Jídelna může díky své pozici fungovat nezávisle na provozu školy, a to například pro společenské akce obce ve večerních hodinách. Vybavení přípravny umožní i základní občerstvení pro tyto příležitosti.

Centrálním komunikačním prostorem je dvoupodlažní atrium. Je osvětleno střešním světlíkem a propojuje obě úrovně učeben. V patře jsou umístěny 4 učebny a sociální zařízení. Učebny nemají všechny stejný tvar ani velikost, i orientace ke světovým stranám se liší. Každá je proto zařízena mírně odlišným způsobem tak, aby školní lavice měly správné osvětlení denním světlem zleva a zezadu.

Ve 3. NP se nachází pátá učebna, knihovna a dále zázemí učitelského sboru (kabinet a sborovna), sociální zařízení, sklady a kotelna pro celý objekt. Chodba ke sborovně je vybavena malou kuchyňskou linkou a chodba k ředitelně je lemována vestavnými skříněmi pro uložení školních pomůcek. Zároveň se zde nachází místnost školníka a kotelna.