Fasády i střechu rodinného domu s výhledem na Slezské Beskydy tvoří jednotná černá krytina

Středa, 15. Červenec 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Ve svahu na okraji polského města Bílsko – Bělá stojí neobvykle tvarovaný rodinný dům, jemuž dali jeho autoři přiléhavý název Černá skála. Zvenčí působí spíše jako nepřístupná pevnost v černém brnění. Odvrácená strana domu směrem do zahrady však ukazuje svou otevřenější tvář a dává nahlédnout do světlého interiéru.

Rodinný dům Černá skála, MUS ARCHITECTS - foto © Tomasz Zakrzewski
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér MUS ARCHITECTS
Světadíl Evropa
Země Polsko
Město Bílsko – Bělá
Datum realizace 2018
Užitná plocha 260.00m2
Materiál

Reakce na okolí

Architekti polského studia MUS Architects se rozhodli přizpůsobit tvar domu topografii místa. Dům osadili na pozemek s ohledem na okolní terén, takže vstupní zóna směrem do ulice výškově navazuje na příjezdovou cestu, naopak hlavní obytný prostor se otevírá do zahrady díky velkoformátovým oknům. Snaha kopírovat terén se odráží i v různém výškovém uspořádání jednotlivých pokojů v domě, jehož dispozici navrhli architekti v duchu tzv. Raumplanu namísto tradičního členění funkčních zón po podlažích.

Ze severní strany působí dům uzavřeným nepřístupným dojmem – sem architekti umístili komplementární místnosti. Nalezneme zde technické zázemí domu, šatnu, další vedlejší prostory a samozřejmě garáž. Hlavní obytné prostory se pak nacházejí v jižní části domu, kterou navrhli autoři jako celkově vyšší hmotu, jež se otevírá do zahrady obrácené ke slunci a k horám. Kaskádový funkční program obaluje zvenčí celistvý plášť.

Celistvá kůže

Již od počátečních návrhů uvažovali architekti o tom, jak posílit koncepční propojení nového domu s horskou krajinou. Tato myšlenka se stala klíčovou složkou návrhu a základním parametrem pro rozvržení dispozice i tvarování hmoty domu. Forma domu tak jasně reaguje na vnější podněty vycházející z místní lokality. Výsledné hmotové řešení domu stírá rozdíl mezi stěnou a střechou. Tvarování domu autoři podpořili použitím stejného materiálu na všechny jeho vnější plochy. Dům je tak doslova potažen kůží ze skládané vláknocementové krytiny Cembrit v černém odstínu. S jemným rastrováním ploch skládané krytiny kontrastuje dřevěný obklad v medovém odstínu. Rustikálně pojaté plochy pak ještě zdůrazňují původní snahu architektů o reminiscenci horského masivu.

Veškeré informace získáte na webových stránkách www.cembrit.cz.