Francouzští architekti transformovali náměstí v centru Bratislavy na městský park

Pondělí, 7. Leden 2019 - 0:20
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

V roce 2016 zvítězilo pařížské studio fbcc architecture v mezinárodní architketonické soutěži zaměřené na proměnu dvou oblastí v centru Bratislavy. Během dvouleté realizace se však jejich návrh ještě mnohokrát změnil, aby nově vznikající prostor vyhověl jak všem účastníkům podílejícím se na jeho realizace, tak jeho budoucím uživatelům. Výsledkem se stal prostorný „Landererov park“ spojující v sobě architekturu městského prostoru s přírodní krajinou, který by měl v konečné fázi výstavby doplnit pavilon sloužícího jako zázemí veřejným společenským akcím.

Landererov Park, fbcc architecture © Marek Velček/ fbcc architecture
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Hans-Michael Földeak, Juliette Guichard, Margaux Kervarec, Miguel Segovia, Jurai Mišak
Ateliér fbcc architecture
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava
Suma 400 000.00
Měna EUR
Datum projektu 2016
Datum realizace 2018

Park, ktorý je výsledkom medzinárodnej súťaže, v ktorej v roku 2016 uspela aj architektonická kancelária fbcc architecture, bol po dvojročnom procese projektovania v spolupráci s miestnymi aktérmi a troch mesiacoch stavebných prác 8. septembra 2018 slávnostne otvorený. 

Architektonická súťaž bola zameraná na dve oblasti – revitalizáciu časti nábrežia Dunaja a Šafárikovho námestia, ktoré sa stalo dôležitým dopravným uzlom v meste. Súťaž bola vyhlásená v nadväznosti na významné zmeny tváre tejto časti mesta, spojené predovšetkým s rekonštrukciou „Starého mosta“ v roku 2016 a vybudovaním nového nákupného centra Eurovea a priľahlých častí východne od historického centra v roku 2010. 

Realizácia Landererovho parku sa týka len jedného priestoru, ktorý bol predmetom súťaže – Šafárikovho námestia. Druhá etapa – architektonické riešenie nábrežia, bola odložená, pričom presný dátum jej realizácie zatiaľ nie je známy. 

Aj napriek tomu, že ide o projekt menšieho rozsahu, tento projekt je kľúčový z hľadiska riešenia verejných priestorov v Bratislave. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, ako projekt vznikal – projekt je výsledkom participatívneho procesu, ktorý určil jeho programovú podobu a až po konečnú realizáciu bol projekt predmetom otvorenej konzultácie. Ide tiež o výsledok spolupráce medzi verejnou správou, architektom a súkromným investorom, ktorý nielenže prevzal na seba časť nákladov spojených s projektom, ale takisto zabezpečil manažment a dohliadanie na priebeh stavebných a záhradných prác. 

Projekt v priebehu dvoch rokov projektovania prešiel viacerými fázami verejných a politických diskusií a výrazne sa menil s cieľom vyhovieť tak aktérom zapojeným do procesu, ako aj obyvateľom mesta. 

Projekt je obzvlášť zaujímavý z hľadiska spoločensko-kultúrneho kontextu v Bratislave, kde sú takmer tridsať rokov po páde komunistického režimu vzťahy medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami, ako aj obyvateľmi a štátnymi inštitúciami poznačené nedôverou. To, že sa tento ambiciózny projekt podarilo zrealizovať a stalo sa tak aj za takýchto okolností, je jedným z jeho kľúčových úspechov.

O názve parku sa rozhodlo vo fáze projektovania. Je pomenovaný podľa „Landererovho paláca“, barokovej stavby s prvkami klasicizmu, ktorá na tomto území kedysi stála. Palác bol počas druhej svetovej vojny poškodený a následne zbúraný.

Nový návrh parku bral do úvahy aj existujúci potenciál priestoru − fontánu v strede parku, sochárske dielo Tibora Bartfaya, ako aj stromoradie pozdĺž Alžbetínskej ulice.

Návrh budiaci dojem prírodnej krajiny a zároveň mestskej architektúry má za cieľ čo najviac zjemniť nejednotnú mestskú architektúru tým, že sa vytvorí rozsiahly a homogénny priestor, ktorý do mestskej štruktúry zapadne vďaka prístupom do parku a priečnym chodníkom.

Úsek parku bol prepracovaný a rozšírený o približne 600m2, asfalt a betón sa zmenili na verejný priestor s mestskou zeleňou.

Park tvoria štyri typy povrchov, ktoré vymedzujú jednotlivé priestory a ich spôsob využitia: dva typy trávnika (kosený a voľne rastúci) a dva typy chodníkov (dlažba a spevnený povrch). Časť s voľne rastúcim trávnikom, ktorý môže narásť maximálne do výšky 140 cm a bude sa kosiť len raz za rok, je riešením pre úpravu okraja parku, ktorý bude odlišný od častí s klasickým trávnikom. Dve priečne pešie trasy s dlažbou z prírodného kameňa pretínajú polkruhovú promenádu celkovej dĺžky 150 metrov so spevneným povrchom, čo poskytuje rozsiahly priestor pre skutočnú prechádzku vo vnútri parku.

Revitalizáciu parku zakončí vybudovanie pavilónu v strede parku. Pavilón bude priestorom pre kultúrne podujatia a v lete v ňom bude improvizovaná kaviareň, ktorá sa stane ľahko rozpoznateľným symbolom parku.

Verejné osvetlenie sa sústredí pozdĺž tohto chodníka a na okolie strechy nového pavilónu. Svetelné zdroje v rámci promenády sú šetrné a osvetlenie strechy budúceho pavilónu podčiarkne jeho tvar a vyznie ako emblém v strede parku. 

Tento nový spoločný zelený priestor možno definovať hlavne ako mestský priestor vďaka absencii hraníc, oplotenia a stáleho prístupu do parku cez deň aj v noci.