Grulich architekti navrhli důstojné zateplení historické budovy městského úřadu v Odoleně Vodě

Úterý, 27. Listopad 2018 - 0:01
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Stavební úpravy během dřívější přestavby nenávratně připravily Městský úřad v obci Odolena Voda východně od Prahy o jeho původní historický vzhled. Sgraffiti nebylo již možné na fasádě budovy obnovit, přesto dům po nedávné rekonstrukci působí neobvykle uměřeně. Projekt zateplení a rekonstrukce fasád pojali architekti z ateliéru Grulich architekti funkčně i esteticky zároveň navzdory tvrdým finančním limitům. Původní členění říms vymodelovali ze zateplovacího polystyrenu a budovu zahalili do jemných světlých odstínů. Městský úřad tak odkazuje ke svému původnímu členění, zároveň však neskrývá zásahy současného stavebnictví.

Rekonstrukce fasád Městského úřadu Odolena Voda, Grulich architekti. Zdroj: Grulich architekti s.r.o.
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Grulich architekti s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Odolena Voda

Městský úřad Odolena Voda se nachází na jednom ze dvou náměstí v Odoleně Vodě. Spolu s historickou tvrzí ze 16. století tvoří jednu stranu veřejného prostoru. Dříve byl objekt na fasádě bohatě zdoben. Bohužel nebylo možné obnovit historické sgraffiti, které bylo zničeno při předchozí přestavbě a dochovalo se tak jen na historických fotografiích.

Požadavek města na snížení energetické náročnosti z dotačních titulů jsme pojali jako renesanci budovy. Charakteristikou rekonstrukce fasád se stalo odstranění rušících nepůvodních prvků a obnova těch cenných původních v maximální možné míře vzhledem k omezenému rozpočtu. Při použití standardního kontaktního zateplovacího systému s EPS izolantem, jsme při použití přírodních tónů barev, střídání jemnosti omítek a klasického tvarosloví členění fasády vrátili důstojný vzhled. Profily říms jsme nastudovali a nechali vyrobit jako protlačený profilovaný EPS na povrchu opatřený finální fasádní stěrkou, jež byla na stavbě natřena požadovanou barvou. Ty původní nejsou osekané, ale zůstávají skryté v izolantu pro možné budoucí odkrytí. Obnova soklové části se nesla v duchu především technickém, kdy bylo zapotřebí se popasovat se vzlínající vlhkostí. Základním opatřením se stala drenáž sklepních prostor kolem obvodových stěn doplněná o vysoce prodyšnou fasádní tepelnou izolaci Baumit Open. Barevnost fasád volně navazuje na průběžně rekonstruovanou tvrz a zvolené přírodní barvy dávají vyniknout plasticitě povrchů.

Součástí rekonstrukce byla i výměna oken se zachováním typického členění. Zde byl omezený rozpočet znát snad nejvíce. Nic jiného než plastová okna nepřipadalo v úvahu a vzhledem k nemožnosti zopakovat původní dimenze rámů jsme raději přistoupili k soudobému vzhledu oken, než se snažit o zcela jistě nevhodnou imitaci originálu. Základní členění zůstává zachováno, avšak profily s ostrými hranami a šedý technický vzhled nenechají nikoho na pochybách, že objekt je stále živý organismus a tím pádem v něm zůstávají otisky také dnešní doby. Vzhledem k několika oknům, která jsou svými obloukovými tvary pro plastové profily neobvyklá, jsme u nich přistoupili k výrobě profilu ze dřeva a nalakování do RAL ostatních oken. Provoz úřadu kvůli frekvenci návštěv předurčil vstupní dveře tentokrát jako hliníkový výrobek. Okolí budovy je v tuto chvíli ještě relativně neutěšené, ale to by měl změnit dlouho připravovaný projekt komplexní rekonstrukce náměstí.