H3T postaví v Třebíči kašnu ve tvaru zlatého prstence

Pátek, 17. Srpen 2018 - 8:16
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Čistá forma, jednoduchá ocelová konstrukce, prstenec vznášející se na třech subtilních sloupech. Neobvyklé pojetí, které běžný vodní prvek v centrech měst povyšuje na umělecké dílo. Minimalistický návrh kašny na Karlově náměstí v Třebíči od ateliéru H3T architekti zvítězil v soutěži, kterou město vyhlásilo letos na jaře a místní obyvatelé se tak mohou těšit, že centrum jejich města brzy ozdobí nový výtvarný objekt. 

Kašna na Karlově náměstí v Třebíči, vizualizace, H3T Architekti
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Vít Šimek, Štěpán Řehoř
Ateliér H3T architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Třebíč
Ulice, číslo Karlovo náměstí
Datum projektu 2018

Výtvarné řešení, koncepce 

Navrhované řešení kašny na Karlově náměstí v Třebíči má být průnikem několika témat. Samozřejmě nejdůležitější byla pro nás práce s vodou samotnou, její schopností měnit se a přenášet energii. Zároveň jsme chtěli vytvořit dílo takové, které bude umět být úsporné (bude-li to zapotřebí) ale třeba i naopak.

Jednoduchá, čistá forma, která může být nositelem významu a která svým řešením umožní s fenoménem vody pracovat ne pouze klasicky. Chtěli jsme také takovou kašnu nebo fontánu, která nebude působit bez vody nepatřičně. Zároveň je v konceptu zohledněn mírně svažitý terén náměstí bez výrazných terénních úprav a zásahů. Voda volně stéká po povrchu.

Kruh (kružnice, kolo) je symbolem spojenectví a pochopení. Je možné hovořit o archetypálním řešení v mnoha souvislostech. Kruh, který se vznáší na třech sloupech.

Celkové řešení 

Měřítko odpovídá prostoru náměstí, jeho stávající ale také navrhované “struktuře”. Objekt je ve vztahu s lokálními danostmi (socha, kašna, ...) ovšem má být také novou místní vrstvou.

Důležité pro nás bylo nalézt takové řešení, které bude téměř beze zbytku fungovat také v zimním období (přece jenom se to v našem podnebím pásu může blížit i ne úplně zanedbatelným časovým hodnotám).

Fontánu jsme umístili do zadaného prostoru ovšem nikoliv bezvýhradně. Navrhujeme podrobit toto umístění otevřené diskusi a zvážit její případné posunutí směrem na západ.

Technologie 

Různé režimy fungování fontány se zdají býti v místě vhodné. 3 vodní trysky umístěné v rovině dlažby nabízejí standardní zážitek z vodního prvku v městském prostředí.

Prstenec bude osazen tryskami pro 2 různé režimy fungování - stékání vodních paprsků po obvodu prstence a nebo jako výrobník mlhy - osvěžovač ovzduší. Voda je sklonem terénu odváděna do vtokového žlabu a dále do technologických částí fontány.

Osvětlení je uvažováno po obvodu kruhu ve spodní části a slouží k nasvícení padající vody. Pro ostatní režimy fungování je uvažováno bodové osvětlení v dlažbě pod prstencem fontány, které jej případně může nasvítit zespoda. Způsob a potřeba speciálního nasvětlení fontány je k diskusi a mělo by být řešeno v souvislosti s celkovým, řešením umělého osvětlení náměstí.

 

Materiály a konstrukce 

Jedná se o kovovou konstrukci. Prstenec je uvažován jako ocelový prostorový nosník, opláštěn bronzovým zlaceným plechem. Sloupky jsou uvažovány ocelové s povrchovou úpravou. Podzemní prostor a základové konstrukce jsou železobetonové. Vtokový žlab je osazen mosaznými nebo bronzovými hranami. Dlažba by měla být vyspárována tak aby nedocházelo k vymývání vodním proudem.

Konkrétní konstrukční a materiálové řešení v souvislosti s technologiemi budou specifikovány v projekční fázi.