Hrádek nahoře i dole – nominace soutěže Ještěd F kleci #16

Pátek, 30. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Projekt přestavby areálu firmy Benar je výrazným, ale citlivým zásahem do urbanistické struktury města Hrádek nad Nisou. Vojtěch Stoklasa pracuje s principem nádechu a výdechu, který vypozoroval v zdejším typu zástavby – návrh by měl rozvíjet genia loci obce. Autorovi projekt vynesl nominaci v soutěži Ještěd F kleci #16.

Vojtech Stoklasa, Hrádek nahoře i dole – foto © Ještěd F kleci
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Vojtěch Stoklasa
Ateliér FUA TUL – Ateliér Suchomel & Šaml
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hrádek nad Nisou
PSČ 463 34
Datum projektu 2016

Při studiu urbánní struktury Hrádku nad Nisou je viditelný terénní zlom, nad kterým je semknuté město, a pod nímž je vysídlené sudetské předměstí. Při zakreslení tohoto terénního zlomu do mapy je vidět v blízkosti městského centra ostroh. Ten byl uměle vytvořen v průběhu 20. století kvůli zásobování textilky v úrovni 3. NP. Tím byl vytvořen výčnělek, který z hlediska fenomenologie vybízí k opoře nebo odložení.

Současným centrem obce je Horní náměstí. Zkoumáme-li jeho strukturu, všimneme si kostela, ke kterému vede úzká ulička kolem radnice. Kostel, jakoby se na náměstí nevešel a seděl v druhé řadě. Pokračujeme-li onou uličkou, projdeme hřbitovní branou a otevře se před námi široký oválný prostor hřbitova ohraničený zdí. Ve středu stojí chrám Páně v celé své kráse jak klenot na podnose. Podobný zážitek nám zprostředkovává ulice Lékárnická, která je naproti kostelu přes Horní náměstí. Charakterem městského veřejného prostoru Hrádku jsou úzké uličky následované otevřeným prostranstvím. Výdech následuje nádech.

Naproti tomu je tu vzdušné a rozvolněné předměstí zbavené úzkosti, s plošně naddimenzovaným ortogonálním Dolním náměstím. To vzniklo během průmyslové éry, v době velkého rozmachu Hrádku, který stagnoval vysídlením sudetských Němců a změnou politického režimu.

Areál firmy Benar je v těsné návaznosti na Horní náměstí přístupný úzkou uličkou, za kterou následuje nádech ostrohu. Potenciálem výčnělku je využití 3. NP jižního objektu areálu jako parteru horního Hrádku. Drobnými stavebními úpravami jsme schopni parterizovat i severní tovární budovu. Tento přístup vede k vytvoření jednoho velkého celku, který bude hornímu městu skryt za fasádami stávajících objektů.

Návrh si klade za cíl podržet rozpadající se předměstí a vytvořit prostory veřejných funkcí, pro které v centru Hrádku není v současnosti místo. Dolní předměstí si ponechává velkolepost továrního objektu a horní město je rozšířeno o drobná prostranství. Tím bude udržitelně rozvíjen genius loci Hrádku nad Nisou.