Ikona Vítkovic

Středa, 9. Listopad 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pokud je možné najít mezi vítkovickými realizacemi Josefa Pleskota jednu ikonickou stavbu, reprezentující proměnu celého industriálního areálu, pak by se jí právem mohla stát multifunkční hala v prostorách bývalého plynojemu. Vyzdvihnutím zapadlého zvonu vznikl uvnitř monumentální prostor, který byl rozdělen do čtyř úrovní. V nejvyšší části visí pod kruhovým tamburem hlediště, ze kterého se kromě sledování děje na jevišti nabízí i pohled na impozantní siluetu průmyslového areálu.

AP ATELIER, Multifunkční aula Gong – foto © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Josef Pleskot
Ateliér AP ATELIER
Stavebník Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o.
Generální dodavatel GEMO a.s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava - Vítkovice
Ulice, číslo Ruská 2993/20
PSČ 703 00
Suma 313 723 600.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2012
Zastavěná plocha 4 081.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Souček

Hlavním zadáním bylo vytvořit multifunkční aulu s kapacitou 1500 osob. Vedle toho vznikl i malý sál s kapacitou 400 osob, konferenční místnosti a výstavní prostory.

Architektura

Prvním zásadním koncepčním rozhodnutím návrhu bylo vyzdvihnutí zapadlého zvonu plynojemu do maximální polohy, a tím navrácení celé stavbě jejího původního majestátu. Druhým koncepčním rozhodnutím pak byla realizace takové vestavby, která se původní konstrukce plynojemu prakticky nedotkne, a tak nechává vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitě.

Pro funkce společenské, kulturní a výukové jsou mezi betonové věže vestavěny čtyři úrovně. Na přízemí se nachází víceúčelová galerie, v prvním patře variabilně přestavitelné konferenční místnosti s centrálním sálem pro 400 osob, ve třetím patře je foyer velkého sálu. Kapacita tohoto sálu, který se „vznáší“ v posledních patrech, je 1527 sedících diváků.

Konstrukce a technologie

Nové konstrukce jsou kombinované železobetonové a ocelové. Komunikační věže a stropní desky nad galerijní i konferenční částí jsou ze železobetonu. Plošiny v prostoru nad jevištěm včetně konstrukce pro jevištní techniku jsou ocelové.

Nosná konstrukce hlediště je tvořena ocelovými příhradovými nosníky, které podporují železobetonovou desku lasturovitého tvaru, na níž jsou umístěny prefabrikované stupně hlediště. Stávajícím ocelovým konstrukcím včetně nýtované podlahy je navrácen původní industriální charakter.