Louky a lesy zvlněné krajiny povltaví obklopují letní dům u Štěchovic podle návrhu atelieru Znamení čtyř

Pondělí, 7. Září 2020 - 0:40
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pražské architektonické studio Znamení čtyř - architekti navrhlo před pár lety letní dům nedaleko středočeských Štěchovic. Řešení a umístění domu reaguje na svažitý pozemek obklopený lesem a lukami ve zvlněné krajině povltaví. Interiér přízemí pak volně přechází do okolní zahrady díky velkým zastřešeným terasám táhnoucím se hned po dvou stranách objektu.

Letní dům u Štěchovic, Znamení čtyř - architekti © Alexandra Timpeau
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér ZNAMENÍ ČTYŘ – ARCHITEKTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Masečín u Štěchovic
Datum projektu 2012
Datum realizace 2019
Užitná plocha 180.00m2

Navržený objekt ležící na hranici lesa je ze tří dalších stran obklopen lukami, přes které se nabízí daleké výhledy na zvlněnou krajinu povltaví u Štěchovic. Urbanismus zohledňuje lichoběžný tvar pozemku, stav vzrostlé zeleně v jihovýchodní části pozemku / resp. okolních pozemků. Tato skutečnost se promítá i do vlastního půdorysu objektu a jeho situování vůči světovým stranám. Snahou bylo získat co největší plochu zahrad orientovaných na nejcennější jihozápadní stranu spolu s navazujícími výhledy.

Výraz domů je soustředěn do hmotové kompozice, siluety na terénu a polohy v horní části pozemku. Architektura domu je řešena v pěti úrovních, vycházející z převýšení pozemku (od vstupu či vjezdu na pozemek stoupá o ca 5,50m). Geometrie hmoty přízemí je v interakci jak s půdorysným tvarem pozemku, tak i vzrostlou zelení propojující horní část pozemku s blízkým lesem. Konkávním prohnutím přízemí na jihozápadní straně dodává domu další terasu, předprostor jídelny a kuchyně, kterou stíní konzolovaný přesah střechy přízemí. Stejný přesah střechy je i při vstupu do objektu (salla terena) podpořen tenkými sloupy. 

Letní dům u Štěchovic, Znamení čtyř - architekti © Alexandra Timpeau

Letní dům u Štěchovic, Znamení čtyř - architekti © Alexandra Timpeau