Městská knihovna v Přerově

Čtvrtek, 1. Březen 2012 - 1:00
| Napsal:

Do trojice vítězů soutěže o nejlepší projekt zimního semestru 2011/12 studentů Fakulty architektury VUT v Brně patří návrh nové knihovny pro město Přerov.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Miroslav Malý
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Přerov
Datum projektu 2012

Místo

Knihovna se nachází v Přerově na rozhraní starého města a nové zástavby, na místě dochovalých městských hradeb. Je to místo rozporuplného charakteru. Jsme tu v historické struktuře, mezi hradbami a zároveň v otevřených plochách předhradí. Místo, kde staré město ukazuje hradbami svou tvář a zároveň záda dvorními trakty svých domů. Místo mezi dvěma pěšími trasami, kde ani jedna není ulicí. Co je zde rub a co je líc, co je ven a co je dovnitř. Čeho má být stavba na tomto místě součástí a na co reagovat.

Koncept

Návrh zastavuje většinu území, tedy překlenuje městské prostory rozdílného charakteru – stavba přebírá problematiku rozdílnosti charakterů jednotlivých částí místa a nově ji transformuje. Na straně jedné se budova stává částí okolní městské struktury a sama ji nově definuje, na druhé straně vytváří nový svět sama uvnitř sebe.

Knihovna 21. století

Místo nových impulzů a nápadů, místo dialogu, setkávání a kulturních akcí. Budova otevřená a živoucí. Stejnou měrou místo intimity a ticha, místem komorní atmosféry dřívějších knihoven klášterních či zámeckých. Plynulé prostory veřejného výběru i uzavřená zákoutí. Prostory otevřené svému okolí i vnitřní klidová atria. Knihovna uzavřená do sebe a otevřená venku, stejně tak otevřená do sebe a uzavřená venku.

Historická stopa

Na první pohled se zdá, že stavba zastavuje původní strukturu hradeb. Ona ji však pouze uchovává uvnitř sebe. Návštěvník knihovny je tak volně provázen historickou stopou středověkých hradeb propisujících se jako interierové stěny místností, či exterierové zdi venkovních atrií.

Forma

Forma budovy a její vnější výraz je odrazem vnitřku. Různorodost vnitřních prostor se propisuje na fasádu. Čtenář pochodující s vypůjčenou knihou se mihne za oknem, přes prosklenou stěnu internetové kavárny se vynořuje zeleň vnitřního atria, hradební zeď jako pozadí vášnivé diskuze nad soudobou poezií.

název Městská knihovna v Přerově
autor Miroslav Malý
vedoucí práce prof. Ing.arch Ivan Ruller
soutěž Cena Bohuslava Fuchse II.
semestr zimní 2011/12
umístění vítěz