Mladí architekti ze studia unicorn/unicron navrhli skatepark jako otevřený veřejný prostor

Pondělí, 29. Říjen 2018 - 0:15
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Výstavbě areálů skateparků a jejich začlenění do struktury města se v našem prostředí nevěnuje příliš pozornosti. Jak ale ukazují mnohé příklady ze zahraničí, mohou se z nich stát vyhledávaná veřejná prostranství, kde svůj volný čas tráví především mladá generace. Skateparky pak nemusí sloužit jen jako sportovní plocha pro úzkou subkulturu, ale mohou se v nich odehrávat další společenské akce. Mladé české studio unicorn/unicron složené z architektů, inženýrů a grafických designérů vzniklo právě za účelem kultivace těchto prostředí s ohledem na širší urbanistické vazby, svou inspiraci přitom čerpají primárně ve Skandinávii. Letos v září studio dokončilo skatepark v pražské části Čakovice, který slouží jako volnočasový areál pro zdejší obyvatele.

Volnočasový areál v Praze v Čakovicích, U / U Studio. Zdroj: U / U Studio
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér unicorn/unicron
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha-Čakovice
Datum projektu 2017
Datum realizace 2018
Užitná plocha 5 600.00m2
Zastavěná plocha 1 100.00m2
Plocha pozemku 6 633.00m2

Mladí obyvatelé městské části Praha-Čakovice si již delší dobu přáli skatepark, který by jim poskytnul kvalitní prostor k trávení volného času. Městská část vytipovala nevyužívaný pozemek, sousedící se psí loukou. Původní plán městské části bylo plochu vyasfaltovat a umístit na ni dřevěné překážky. Ty ovšem pro venkovní prostředí nejsou vůbec vhodné a v kombinaci s asfaltovou plochou nejsou dostatečně atraktivní pro vyznavače kolečkových sportů aleanipro veřejnost. Proto jsme oslovili vedení městské části a nabídli pomoc při návrhu a realizaci tohoto specifického veřejného prostranství.

Naší největší inspirací je Skandinávie, kde nejsou stavby tohoto typu ničím neohraničené, ale naopak jsou otevřené svému okolí a nijak se neodlišují od normálního veřejného prostranství. Nevytváří dojem nějaké exkluzivity, a tím se veřejnost nebojí takovéto místa navštívit. Proto zde ani nevznikají ghetta a neshromažďují se zde uživatelé drog, jak si mnozí stále představují v případě starých plechových skateparků z 90. let.

V návrhu jsme se snažili co možná nejvíce zachovat atmosféru klidného místa, schovaného za továrnou Baumit, v blízkosti rybníku a zámeckého parku. Proto jsme také zachovali náletovou zeleň, která se na ploše objevila po dobu, kdy byla nevyužívaná. Překážky a prvky pro skateboarding jsme volili tak, aby nenarušovaly svouvelikostí a způsobem, jakým jsou využívány, naši koncepci místa pro odpočinek. Proto se na ploše nachází většinou menší streetové prvky, určené pro začátečníky a technické jezdce. Díky propojení s přírodou a netradičnímu designu parku si však myslíme, že skatepark bude vyhledávaný i pokročilými jezdci.

Na psí louku v zadní části parku se prochází skateparkem dvěma přístupovými cestami vyskládanými z betonové dlažby bez výrazných spár, které by vadily přejezdu na skateboardu. Tímto gestem dáváme jasně najevo prostupnost skrze skatepark a splňujeme dva naše cíle, kterými jsou pohodlné spojení s psí loukou a zachování co možná nejdelší plochy pro kolečkové sporty.

Nejzajímavější překážkou je 15 metrů dlouhý rádius, vyskládaný z betonové dlažby s bazénovým lemem, který je v českém prostředí zatím ojedinělým prvkem. V ploše je umístěn také basketbalový koš pro hráče streetballu. Díky tomu se tak prostranství stane využívané různorodými skupinami obyvatel.

K návrhu skateparku patří i mobiliář (lavičky, stoly, odpadkové koše a stojan na kolo), který použitým materiálemnavazuje na starý industriální areál cukrovaru. Psí louka prošla rekultivací zeleně, dostala nové překážky a zázemí ve formě nového piknikového stolu.

Areál se hned po otevření stal velmi vyhledávaným dětmi, mladistvými, ale i dospělými z blízkého sídliště i z centra Prahy. Nevyužívaná plocha se tak navrátila lidem, a díky nim může tento prostor naplno sloužit svému účelu.