Moderní venkovské sídlo s tradičním pojetím

Úterý, 2. Květen 2017 - 0:30
| Napsal: | Zdroj: autorská zpráva

Když se staví na venkově, a navíc v chráněných krajinných oblastech, je vždy velkou výzvou spojit originální identitu nové stavby s tradiční autoritou okolí a krajiny. Rodinný dům v Březinách je případem, kdy se tato symbióza zdařila. Kolemjdoucí si na první pohled ani nemusí všimnout, že zde dům vyrostl teprve v poslední době – pokora ke kontextu se však nevylučuje se současným architektonickým pojetím. Za bílými stěnami dvojdomu se sedlovou střechou se skrývá moderní komfortní bydlení, navíc vítěz ceny Pasivní dům roku 2016.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Adam Rujbr, Michal Grošup
Ateliér Adam Rujbr Architects
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Březiny
Suma 9 500 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2012
Datum realizace 2015
Užitná plocha 367.70m2
Zastavěná plocha 310.00m2
Plocha pozemku 7 070.00m2

Situace

Rozlehlý pozemek se nachází mimo zastavěné území obce Březiny, východním směrem na louce nad údolím Svratky. Poměrně svažitá parcela se na své jižní straně prudce svažuje k zalesněnému meandru řeky. Na hraně tohoto svahu je územním plánem omezena plocha pozemku, kterou je možno zastavět jedním rodinným domem. (7070 m2)

Pozemek je na severní straně lemován silnicí, komunikací spojující Březiny s obcemi Krásné a Pustá Rybná. Z této komunikace je zřízen nový sjezd a přístupová cesta k vlastnímu domu.

Rodinný dům byl umístěn na samé jihovýchodní hranici zastavitelného území, nedaleko terénního zlomu. Toto umístění je ideální vzhledem k nerušenému výhledu téměř do všech stran a co největší vzdálenosti od komunikace. Umístění domu určuje taktéž mokřad, který dělí zastavitelnou část pozemku na dvě poloviny. Natočení domu je tradičně delší stranou rovnoběžně s vrstevnicemi.

Na hranici terénního zlomu stojí dvě skupiny vzrostlých listnatých stromů, je počítáno s výrazným navýšením počtu vzrostlé zeleně: jednak o nepravidelné stromořadí lemující příjezdovou cestu a jednak doplněním skupiny stromů na hraně svahu. Rodinný dům se i touto výsadbou stane přirozeným doplňkem nádherné krajiny CHKO Žďárské vrchy.

Architektonické řešení

Rodinný dům byl navržen pro manžele žijící již bez dětí. Člení se na dva objekty – samotný RD a technický objekt s garáží, dílnou a vinným sklepem. Oba objekty jsou propojeny vstupním krčkem. Nádvoří mezi domy, vydlážděné kamennou dlažbou v šedém odstínu, je uzavřeno dřevěnou branou na motorický pohon s integrovanou vstupní brankou.

Tvarosloví domu vychází z tradičních staveb venkovského charakteru, výrazně obdélníkový půdorys (hlavní dům 15x7,9 m, technický objekt 15x6,6 m) je zastřešen vždy sedlovou střechou o sklonu 45°, okraje střech zůstávají bez přesahů. Dům je díky svažitosti terénu zasazen do svahu tak, že úroveň nuly je cca na nádvoří mezi objekty. Obytná část je na jižní straně již cca 2 metry nad okolním terénem. Toto převýšení je využito na visuté terasy a ze tří stran prosklený rizalit jídelny.

Materiálové a barevné řešení

Celý dům je navržen v kombinaci bílé a šedé barvy v několika sytostech. Základem je použití čistě bílé omítky s minimální zrnitostí. Sokl domu je stejně jako terénní terasy obložen lomovým kamenem v šedém odstínu.

Dispoziční řešení

Hlavní vstup do domu je z nádvoří do krčku, který propojuje obytnou a technickou část. Krček je průchozí i na západní stranu. Vlevo následuje zádveří s odkládacími prostory a dále vlastní rodinný dům. Na prostornou halu navazuje otevřený prostor obývacího pokoje s jídelnou. Kuchyni lze stejně jako vlastní obytný prostor uzavřít harmonikovými dveřmi. Jak z kuchyně, tak z jídelny je přístup na kryté východní a západní terasy. Z haly je přístupná také technická místnost s prádelnou a samostatné WC s umývátkem.

Jako samostatný blok je koncipována soukromá část s ložnicí, šatnou, koupelnou a samostatným WC. Tato část je přístupná taktéž z haly. Do podkroví vede jednoramenné schodiště, které ústí na galerii s posezením a výhledem do otevřeného prostoru obýváku. Z galerie jsou přístupné dvě pracovny, samostatné WC a apartmán pro hosty s vlastní koupelnou. Podhled podkroví je protažen až do vrcholu střechy.

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.