Návrh Centra přírodovědných a technických oborů ústecké univerzity z dílny MS plan reaguje na svažitý terén

Středa, 27. Únor 2019 - 0:01
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

MS plan navrhl v rámci architektonické soutěže v roce 2015 nové centrum přírodovědných a technických oborů, které doplňuje stávající areál univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kampus dosud postrádá srozumitelnost a řád: vytvořili jsme proto ucelenou kompozici, navzájem funkčně propojených pavilonů. Řešení novostavby reaguje na klesající terén, vizuálně na něj navazuje zelenými střechami s parkovou úpravou. Porota soutěže udělila našemu projektu 4. cenu.

Centrum přírodovědných a technických oborů UJEP, vizualiace, MS plan s.r.o.
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký, Milan Ševčík, Michal Šourek
Ateliér MS plan s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ústí nad Labem

Rámcem pro zasazení nové budovy CPTO je půdorys bývalého nemocničního areálu. Mohutné deskové objekty řazené za sebou možná vyhovovaly provozu nemocnice, v kontextu současného univerzitního kampusu však neodpovídají. Kampusu dominuje budova fakulty užitého umění a designu v severní části, zbytku kampusu však schází srozumitelný výraz i přehledná organizace.

Novostavbu centra jsme navrhli jako kompozici strukturovaných pavilonů vrostlou do svahu nad centrem města, uzavírající kampus na jižní straně. Nízkopodlažní terasovité pavilony vytvářejí dvojici atrií. Ta prosvětlují a osvěžují vnitřní prostory a nabízejí nový rozměr veřejného prostoru s klidnou atmosférou podobnou meditativním zahradám nebo klášterním ambitům. Hlavní komunikační osa propojuje vstupy do objektu a tvoří hlavní tepnu protínající všechny pavilony. Charakterem střešní krajiny jsme pocitově i fakticky navázali na okolní parkovou zeleň a budovu CPTO začlenili do přirozeného prostředí. Zvolili jsme jednoduchý, střídmý a civilní výraz snadno prostupné a otevřené architektury bez zbytečného monumentálního charakteru. Osazení pavilonů do terénu není jen prostým průnikem hmot, nýbrž sofistikovanou interakcí, kdy terén vychází vstříc stavbě a stavba se přizpůsobuje terénu. Nové centrum vnáší do kampusu přehlednou organizaci forem a definuje jedinečný veřejný prostor s relaxační zónou atrií a střešních zahrad s výhledem do údolí Labe.

Vnitřní strukturu jsme maximálně přizpůsobili funkčním požadavkům; do severního pavilonu – nejblíže středu kampusu, rektorátu a Multifunkčního centra – umisťujeme děkanát, administrativní vedení fakulty, aulu s kapacitou devadesáti posluchačů i menzu přístupnou jak z vnitřní komunikační osy, tak zvenčí. V severní části jsou umístěny i učebny, posluchárny a laboratoře. Střed struktury tvoří pavilon Fakulty životního prostředí. Kanceláře a provozní místnosti jsou situovánu v jižní části; katedry fyziky i chemie jsou umístěny na spodních podlažích. Akcentem nového centra je dvoupodlažní nástavba s meteorologickou laboratoří a observatoří se slunečním dalekohledem na otočné kryté pozorovací plošině.