Není výhledu bez okna

Pátek, 2. Září 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Řada obyčejných domů na břehu Kyjského rybníka. Objekt, jehož jádro je kolem sta let staré, byl v devadesátých letech minulého století radikálně přestavěn. Samotný dům proto nemá konkrétní styl, ale ten potenciál výhledu na vodní hladinu… Ten tam je!

ORA, Zarámovaný vikýř – foto © Jan Hora
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Veisser, Barbora Hora, Jan Hora
Ateliér ORA
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 14 - Kyje
Suma 400 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2015
Datum realizace 2015
Poznámka

Foto © Jan Hora

Podobný obyčejný charakter má celá ulice, proto se těžko hledá jakýkoliv kontext, na který by bylo možné navázat. Mnohem důležitější než dům samotný je ale právě skvělé místo s výhledy přes rybník až na druhý břeh. Výhledy stávající dům příliš nevyužíval, to bylo hlavní motivací zadání.

Koncept

Vikýř chápeme jako samostatný autonomní objekt umístěný ve střeše domu. Vikýř z místnosti rámuje obraz Kyjského rybníka, z venku život v domě. Toto téma podtrhujeme umístěním masivního modřínového rámu na vnější stranu. Asociace vikýře jako rámujícího elementu scény je tedy zřetelná i z vnějších pohledů. Vikýř tímto dostává rovněž jemný řemeslný detail, který domu doposud chyběl.

Nový vikýř má být korunou, ozdobou celého domu.

Konstrukce

Zásah do konstrukce střechy je poměrně velký. Ze stísněné nízké tmavé místnosti se stává plnohodnotný pokoj. Vikýř lehce vystupuje před fasádu a vzniká mělká předsazená lodžie, která je díky rozměrnému francouzskému oknu propojitelná s interiérem. Díky prostoru lodžie se nám daří schovat střešní zaatikový žlab za modřínový rám, aniž by vznikly tepelné mosty.

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu. Stěny jsou tvořeny sloupkovou konstrukcí z dřevěných prvků KVH opláštěnou OSB deskami. Střešní konstrukce je dvouplášťová, izolací je minerální vata, krytinou PVC.

Klíčová slova: